12 ธ.ค. 62
IT officer ผู้ประสานงานด้านบริหารจัดการสารสนเทศและการจัดการคลังสินค้า
pin locationสถานที่ปฏิบัติงาน
pin location
เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
salary iconเงินเดือน
salary icon15,000-20,000 บาท
number of positions iconอัตรา
number of positions icon1
สมัครงาน
รายละเอียดงาน
 • ลักษณะงาน
 • •งานด้านควบคุมระบบ
 • oจัดทำ ปรับปรุง และดูแล website ของหน่วยงาน/ภายใต้หน่วยงาน/เช่าพื้นที่ต่ออายุHOST
 • และโดเมนเนม จัดเก็บข้อมูล รูปภาพ เอกสาร และดาวน์โหลด
 • oดูแลและแก้ไข โปรแกรมที่อยู่ภายใต้โครงการฯตลอดจนการใช้งานฐานระบบข้อมูล
 • •รายงานความก้าวหน้า และข้อมูลจากการใช้โปแกรม เพื่อเสนอผู้บริหาร
 • oประสานงานประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆของโครงการให้รวดเร็วและทันสมัย
 • oให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการใช้งานโปรแกรมที่อยู่ภายใต้โครงการฯ
 • oจัดอบรมและจัดทำคู่มือการใช้งานของระบบให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง
 • •งานด้านคอมพิวเตอร์
 • oดูแลรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และระบบอินเตอร์เน็ตเครื่องพิมพ์ เครื่องโทรศัพท์ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องโทรสาร อุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ ภายในโครงการให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากมีปัญหาสามารถแก้ไขหรือติดต่อสอบถามกับทางบริษัทผู้ผลิตได้
 • oดูแลรักษาข้อมูล ไฟล์สำคัญต่างๆ ภายในคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องมีการสำรองข้อมูลอยู่สม่ำเสมอ
 • oจัดทำบัญชีผู้ถือครองคอมพิวเตอร์และหมายเลขไอพีประจำเครื่องและผู้ใช้งานหมายเลขไอพีแต่ละเครื่องเพื่อป้องกันบุคคลภายนอกเข้าใช้งานระบบ
 • oดูแลระบบความปลอดภัยการใช้งานคอมพิวเตอร์ภายในโครงการ เช่น การป้องกันและกำจัดไวรัส การใช้รหัสเพื่อกำหนดสิทธิของระบบการใช้งาน เป็นต้น
 • oสำรวจอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หากพบว่าชำรุดให้ดำเนินการแจ้งซ่อมกับทางเจ้าหน้าที่พัสดุ
 • oควบคุมดูแลอุปกรณ์สื่อโสตทัศนูปกรณ์และทำบัญชียืม กล้องถ่ายภาพ กล้องถ่ายวีดิโอ ฉากฉายภาพ ไมค์ ลำโพง ฯลฯ
 • •งานด้านคลังสินค้า
 • oควบคุมดูแลตรวจสอบความถูกต้องจำนวนยาและจำนวนน้ำยา พร้อมทั้งจัดส่งตามเอกสารที่ขอเบิก
 • oตรวจสอบ สรุป ตรวจนับจำนวนยาและจำนวนน้ำยาคงคลัง รายเดือน
 • oตรวจสอบ ตรวจเช็ค วัสดุ, อุปกรณ์ที่ใช้ในการบรรจุก่อนส่งให้พร้อมใช้ อยู่ในระดับที่เพียงพอเหมาะสม
 • oจัดทำข้อมูลการใช้ยาและตรวจวินิจฉัยวัณโรค (น้ำยา cartridge) ประจำทุกเดือน
 • oดูแลพื้นที่ในการจัดเก็บยา และน้ำยาให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย สะอาด
 • oร่วมกับผู้บังคับบัญชาวางแผนนโยบาย วางเป้าหมาย ให้สอดคล้องกับความต้องการของโครงการ
 • •งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายนอกเหนือจากงานหลัก
คุณสมบัติผู้สมัคร
 1. มีสัญชาติไทย เพศชาย อายุไม่เกิน 40 ปี
 2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 3. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำ ความผิดทางอาญา
 4. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
 5. เพศชาย และสามารถซ่อมคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงเบื้องต้นได้ จะพิจรณาเป็นพิเศษ
สวัสดิการ
 • - ประกันสังคม
 • - วันหยุดราชการ
 • - วันพักร้อน (10วัน/ปี เงื่อนไขตามหน่วยงานกำหนด)
 • - วันลาป่วย/ลากิจ (เงื่อนไขตามหน่วยงานกำหนด)
 • - ทำงาน จันทร์-ศุกร์ (8.30-16.30)
วิธีการสมัคร
 • - สมัครที่หน่วยงาน
 • - หรือสมัครผ่านระบบของ Jobthai
ติดต่อ
ฝ่ายบุคคล โครงการกองทุนโลก
กลุ่มงานกองทุนโลก ด้านวัณโรค กองวัณโรค กรมควบคุมโรค
กองวัณโรค เลขที่ 116 ถนนสุดประเสริฐ (ฝั่งขวา)
แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 02-212-2279
อีเมล : gf_nfm_01@trustmail.jobthai.com (อีเมลนี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน)
แฟกซ์ : 02-212-1408
เว็บไซต์ : www.tbthailand.org/
สถานที่ปฏิบัติงาน
แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
ใช้งานแผนที่
เลือกวิธีการสมัครงาน
สมัครด่วน
สมัครด้วยประวัติที่ฝากกับ JobThai
ส่งไฟล์ประวัติ
สมัครด้วยการส่งไฟล์เรซูเม่ ผลงาน หรืออื่นๆ
ส่งอีเมล
สมัครงานนี้ผ่านอีเมล
กรอกประวัติแบบย่อ
สมัครงานง่ายๆ ด้วย Easy Form