19 ก.ย. 62
ผู้จัดการแผนกบัญชี
pin locationสถานที่ปฏิบัติงาน
pin location
นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จ.ชลบุรี
salary iconเงินเดือน
salary iconNA
number of positions iconอัตรา
number of positions icon1
สมัครงาน
รายละเอียดงาน
 • งานด้านบัญชี
 • -วางแผน ควบคุมและตรวจสอบ การจัดทำบัญชี
 • -วางแผนภาษี
 • -บริหารการปิดบัญชีและวิเคราะห์งบฯ
 • -วางแผนและควบคุมการบริหารทรัพย์สิน
 • -ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • -ระบบบัญชีถูกต้อง
 • -งานบัญชีเสร็จทันเวลา
 • -ไม่เสียค่าปรับ
 • -ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของผู้บริหาร
 • - จำนวนข้อบกพร่องที่ได้จากการตรวจสอบระบบฯ (Audit Point)
 • - จำนวนครั้งที่มีรายการปรับปรุง
 • - จำนวนครั้งที่ปิดบัญชีล่าช้า
 • - จำนวนครั้งที่ต้องเสียค่าปรับ
 • - มูลค่าค่าปรับ
 • - % ข้อเสนอแนะที่ผู้บริหารนำไปใช้ในการตัดสินใจ
 • - % ต้นทุนของเงินทุน
 • - จำนวนครั้งที่เงินสดไม่เพียงพอ
 • - จำนวนครั้งที่เกิดความผิดพลาดในการรับจ่ายเงิน
 • - % ความแม่นยำของการประมาณการกระแสเงินสด
 • - อัตราหนี้ต่อส่วนของเจ้าของ
 • - จำนวนข้อร้องเรียนของลูกค้า
 • - % ความแตกต่างของงบประมาณกับต้นทุค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
 • - อายุเฉลี่ยของลูกหนี้
 • - % หนี้สูญ
 • - จำนวนข้อบกพร่อง(CAR)
 • - อัตราการลาออก อัตราการป่วย สาย ขาด ลา
 • - % ความแตกต่างระหว่างค่าใช้จ่ายจริงเทียบกับงบประมาณ
 • - อัตราการเข้าร่วมกิจกรรม
 • - % ความสำเร็จของงานโครงการเทียบกับแผนงาน
 • งานด้านการเงิน
 • -วางแผนการหาแหล่งเงินทุน
 • -วางแผนและควบคุมการจัดทำประมาณการเงินสด
 • -จัดทำรายงานทางการเงิน
 • -เสนอข้อเสนอแนะด้านการเงิน
 • -บริหารการรับจ่ายเงิน
 • -วางแผนจัดทำงบประมาณ
 • -ต้นทุนการเงินที่เหมาะสม
 • -มีเงินหมุนเวียนเพียงพอ
 • -มีระดับหนี้ที่เหมาะสม
 • -รับจ่ายเงินได้ถูกต้องทันเวลา
 • -ความพึงพอใจของลูกค้า
 • การจัดการทั่วไป
 • -ดูแลระบบคุณภาพต่างๆ
 • -บริหารบุคลากร
 • -วางแผนและจัดทำงบประมาณประจำปี
 • -เข้าร่วมกิจกรรมของบริษัทฯ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • -อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
 • -ปฏิบัติงานสอดคล้องกับข้อกำหนดของระบบคุณภาพ
 • -ความพึงพอใจของพนักงาน
 • -ความแม่นยำในการวางแผนงบประมาณ
 • -การเข้าร่วมกิจกรรม
 • -ผลสำเร็จของงานที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติผู้สมัคร
 1. ปริญญาตรี สาขาการบัญชี อายุ 27- 40 ปี
 2. มีความรู้ด้านการบัญชีและการเงิน เคยดำรงตำแหน่งเป็นผู้จัดการฝ่ายบัญชี ไม่น้อยกว่า 3 ปี มีความซื่อสัตย์ ละเอียด รอบคอบ สามารถวางระบบงานบัญชีได้
 3. เคยประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอก
 4. เคยประสานงานกับเจ้าหน้าที่กรมสรรพากร
 5. สามารถสื่อสารภาษาจีน และ ภาษาอังกฤษ ได้ดี
วิธีการสมัคร
 • สมัครผ่าน Jobthai
ติดต่อ
คุณพาขวัญ นันทชัย
บริษัท ชิโคนี่ อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
82 หมู่ 4
ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
โทรศัพท์ : 085-863-8403
อีเมล : chicony_09@trustmail.jobthai.com (อีเมลนี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน)
สถานที่ปฏิบัติงาน
นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
เลือกวิธีการสมัครงาน
สมัครด่วน
สมัครด้วยประวัติที่ฝากกับ JobThai
ส่งไฟล์ประวัติ
สมัครด้วยการส่งไฟล์เรซูเม่ ผลงาน หรืออื่นๆ
ส่งอีเมล
สมัครงานนี้ผ่านอีเมล
กรอกประวัติแบบย่อ
สมัครงานง่ายๆ ด้วย Easy Form