15 ม.ค. 63
QA/QC Leader
pin locationLocation
pin location
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ชลบุรี) จ.ชลบุรี
salary iconSalary
salary iconN/A
english apply iconEnglish applications only.
number of positions iconVacancies
number of positions icon1
Apply
Job Descriptions
 • 1.ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณท์ใหม่ (New Model Part)
 • 2.ร่วมตรวจสอบคุณภาพงานกับ New Model Team
 • 3.วิเคราะห์ประสิทธิภาพ จัดทำรายงานการแก้ไขปัญหาเพื่อรายงานต่อผู้บังคับบัญชา
 • 4.ติดตาม แก้ไขปัญหาด้านคุณภาพและทำการปรับปรุงอย่างต่อเนื่่อง
 • 5.ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
Qualifications
 1. เพศชาย อายุ 28-35 ปี
 2. วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. ผ่านการเกณท์ทหาร
 4. มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบคุณภาพงานในโรงงาน 3 ปีขึนไป
 5. สามารถใช้เครื่องมือวัดได้
 6. มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์
 7. สามารถอ่าน Drawing ได้
 8. มีความรู้เรื่อง ISO9001:2015 , ISO14001:2015
 9. มีความเป็นผู้นำ ละเอียด รอบคอบ
How to apply
 • - Apply by E-mail only
 • - Do not apply by JobThai
 • - Please specified
 • - Please specified be obvious position in subject of e-mail
 • - Please attached your photo and expected salary
Contacts
คุณณัฐพร
Yahata Industry (Thailand) Co., Ltd.
700/503 M.7 Amata Nakorn Industrial Estate Phase 4
ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
Tel. : 038-454-356-8 ต่อ 40
Email : yahata_25@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Fax : 038-454-360
Location
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ชลบุรี)
ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.