22 ก.พ. 63

Senior Content Writer

pin locationLocation
pin location

เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

salary iconSalary
salary iconสามารถต่อรองได้
number of positions iconVacancies
number of positions icon2
Apply
Job Descriptions
 • รายละเอียดงาน
 • •ค้นคว้าข้อมูลสำหรับการทำคอนเทนต์ต่างๆ ในด้านเว็บไซต์ เช่น ไลฟ์สไตล์ โปรโมชั่น หรือสินค้าอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
 • •บริหารจัดการเวลาลงงานได้รวดเร็ว ได้จำนวนและหมวดหมู่ครบถ้วนตามที่กำหนด
 • •สามารถวางแผน วิเคราะห์ แก้ไขปัญหา ได้อย่างเป็นระบบ
 • •ดูแลคุณภาพของคอนเทนต์ในด้านความถูกต้องและการลงให้ตรงต่อเวลา และสร้างเอ็นเกจเม้นท์ให้เพิ่มขึ้น
 • •ให้คำแนะนำเบื้องต้น ด้านแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้ทีม เมื่อมีปัญหาเร่งด่วน ในกรณีต่างๆ
 • •สรุปรายงานผลการทำงาน รีพอทต่างๆ รวมถึงวิเคราะห์ปัญหาและเสนอแนวทางแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์
 • •Lead การประชุมของทีมเพื่อให้ทำงานในเป้าหมายเดียวกัน
 • •มีส่วนช่วยในการสร้างและพัฒนาบุคลากรในทีม
Qualifications
 1. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ในสาขานิเทศศาสตร์ การตลาด หรือสาขาอื่นๆ
 2. ประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2 ปี ในด้านการสร้างและเขียนเว็บไซต์ออนไลน์
 3. มีทักษะในการเขียน การเล่าเรื่องมีไลฟ์สไตล์ที่ชัด และรู้จักแบรนด์สินค้าที่หลากหลายและตามทันกระแส
 4. มีทักษะด้านการเขียนและใช้คำไทยได้อย่างถูกต้อง กระชับ สื่อสารตรงประเด็น
 5. มีความคิดสร้างสรรค์ และความคิดเชิงวิเคราะห์
 6. เป็นคนกระตือรือร้น ทำงานเป็นทีม มีทักษะด้านการประสานงาน และมีทัศนคติที่ดี
 7. หากมีความรู้และประสบการณ์ด้าน SEO และ Website จะพิจารณาเป็นพิเศษ
How to apply
 • สมัครผ่าน JobThai (Apply Now)
 • สมัครผ่านอีเมล angsumalyn@punpromotion.com
Contacts
คุณอังศุมาลิน โพธิ์อ่อง
บริษัท ปันโปรโมชั่น จำกัด / Punpromotion Co., Ltd.
408/84 สำนักงานพหลโยธินเพลส ชั้น 19 ถนนพหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10900
Tel. : 095-578-6956
Email : punpromotion_04@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Location
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
Directions
 • อยู่ใกล้รถไฟฟ้าประมาณ 300 เมตร จากรถไฟฟ้า BTS สถานีอารีย์
 • รถประจำทางสาย 8, 26, 28, 29, 34, 38, 39, 54, 59, 63, 77, 97, 157, 204, 502, 503, 509, 510, 547
See Map
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.