9 มิ.ย. 64

ผู้จัดการแผนกควบคุมและประกันคุณภาพ

pin locationสถานที่ปฏิบัติงาน
pin location

อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ

salary iconเงินเดือน
salary iconตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
number of positions iconอัตรา
number of positions icon1 อัตรา
สมัครงาน
รายละเอียดงาน
1. กำหนดและวางแผนเกี่ยวกับงานด้านตรวจสอบและประกันคุณภาพ - วางแผนสำหรับงานในแผนกตรวจสอบและประกันคุณภาพให้สอดคล้องกับ นโยบายบริษัท - กำหนดแผนและมาตรฐานการตรวจสอบและทวนสอบการควบคุมและ ประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์ 2. ควบคุมติดตามดูแลและอนุมัติงาน - ควบคุมติดตามดูแลการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา - วิเคราะห์ระบบติดตามข้อมูลและแนวโน้มของคุณภาพผลิตภัณฑ์และ วางแผนการปรับปรุง 3. กำหนดนโยบาย KPI ของแผนก เพื่อใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐานในการประเมิน ผล และติดตามตรวจสอบกำหนดแผนการปรับแก้ไข เพื่อให้ KPI ได้ตาม เป้าหมายที่กำหนด 4. การจัดการกับปัญหาคุณภาพภายในกระบวนการ กำหนดวิธีการตรวจสอบ/ ประกันคุณภาพในกระบวนการผลิตให้ลดลง 5. กำหนดมาตรฐานและเกณฑ์การยอมรับกับลูกค้า 6. สื่อสารนโยบายบริษัทให้ผู้ใต้บังคับบัญชารับทราบและควบคุมให้มีการปฎิบัติ งานอย่างถูกต้องและเหมาะสม 7. ประสานงานการทำงานกับทุกหน่วยงาน ทั้งภายในและภายนอกองค์กร 8. รายงานผลการปฎิบัติงานต่อผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ 9. การบริหารบคลากร พัฒนาผลงาน 10. ด้านพลังงาน ควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา ดำเนินการตามเป้าหมายที่ กำหนด 11. ด้าน Food safety ควบคุมบริหารการจัดการเกี่ยวกับความปลอดภัย 12. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติผู้สมัคร
  1. ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์การอาหาร,บริหาร หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  2. ประสบการณ์ทำงานในสายงานที่เกี่ยวข้อง ไม่ตำกว่า 5 ปี
  3. ประสบการณ์ในตำแหน่งงาน ไม่ตำกว่า 3 ปี
  4. มีความรู้ในระบบบริหารการจัดการคุณภาพและความปลอดภัยด้านอาหาร และมีความรู้ในระบบ QA/QC เป็นอย่างดี
  5. มีความเป็นผู้นำ และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
  6. สามารถใช้ภาษาอังกฤษทั้งพูด อ่าน และเขียนได้ดี
  7. มีความคิดเชิงบวก และมีความคิดเชิงสร้างสรรค์
วิธีการสมัคร
- Apply through JobThai.com - Please urgently send your qualification and comprehensive resume stating full personal and career with expected salary or walk in to
ติดต่อ
ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์
Swan Industries (Thailand) Co., Ltd.
171 หมู่ที่ 17 ถนนบางนา-ตราด นิคมอุตสาหกรรมบางพลี ซ. 2
ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : 02-705-3051 Ext. 2007, 2000, 2009
อีเมล : swan112_86@trustmail.jobthai.com (อีเมลนี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน)
แฟกซ์ : 02-315-1094
เว็บไซต์ : http://www.swan.co.th
สถานที่ปฏิบัติงาน
ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
วิธีการเดินทาง
- รถประจำทางสาย 132,133, สายสำโรง-บางบ่อ,บางนา-บางประกง - รถตู้บางนา-เคหะบางพลี,บางกะปิ-เคหะบางพลี,หมอชิต-เคหะบางพลี - รถตู้สำโรง-บางบ่อ
ใช้งานแผนที่
เลือกวิธีการสมัครงาน
สมัครด่วน
สมัครด้วยประวัติที่ฝากกับ JobThai
ส่งไฟล์ประวัติ
สมัครด้วยการส่งไฟล์เรซูเม่ ผลงาน หรืออื่นๆ
ส่งอีเมล
สมัครงานนี้ผ่านอีเมล
กรอกประวัติแบบย่อ
สมัครงานง่ายๆ ด้วย Easy Form
งานอื่น ๆ ของบริษัทนี้