JobThai
25 มี.ค. 66

ช่างพิมพ์

pin location
pin location

นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ จ.ฉะเชิงเทรา

salary icon
salary iconตามโครงสร้างบริษัท
number of positions icon
number of positions icon6 อัตรา
1.ดูแลการผลิตสินค้าประเภทต่างๆตามเป้าหมาย ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดและควบคุมการสูญเสียให้น้อยที่สุด 2.ดูแลและบำรุงรักษาเครื่องและแม่พิมพ์ ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่หยุดหรือติดขัด 3.ร่วมกับหัวหน้ากะ หรือหัวหน้าแผนก ซ่อมและแก้ไขเครื่อง กรณีที่เกิดการขัดข้อง 4.ทำรายงานยอดผลิต ของเสีย และปัญหา- อุปสรรค ที่เกิดขึ้นกับเครื่องที่ปฏิบัติงานทุกครั้งก่อนส่งกะ
  1. เพศชาย
  2. อายุ 20 ปีขึ้นไป
  3. จบปวส หรือปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีการพิมพ์, เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ หรือสาขาอื่นที่ใกล้เคียง
  4. มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง ประมาณ 1-3 ปี ขึ้นไป
  5. มีความรู้เกี่ยวกับระบบการพิมพ์ Flexo, Offset , Gallus และระบบการพิมพ์อื่นๆ
  6. สามารถทำงานเป็นทีมได้
  7. มีความสามารถในการประสานงานได้เป็นอย่างดี
  8. สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้เป็นอย่างดี
  9. กระตือรือร้น เรียนรู้เร็ว มีไหวพริบ มีทักษะในการประสานงานกับฝ่ายต่างๆ
- สมัครผ่าน JobThai - สมัครทาง E-mail - สมัครด้วยตนเองที่บริษัท
คุณสิทธิกร
บริษัท คิมแพ็ค จำกัด
85/4 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์
ตำบลหอมศีล อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24180
: 081-647-9950, 038-571-245-49 ต่อ 319
นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์
ตำบลหอมศีล อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
โรงงานเวลโกรว์ 1.จากบางนา นั่งรถเมล์สายปากน้ำ - บางปะกง 365 หรือ 2.ขึ้นรถตู้ตจว.ฉะเชิงเทรา,ชลบุรี,ระยอง ที่ผ่านนิคมเวลโกรว์ จากนั้นลงหน้านิคมต่อวินรถมอเตอร์ไซค์ เข้ามาที่บริษัทฯ (ซอย2)