JobThai
รับสมัครด่วน
17 พ.ค. 65

บัญชี ทำงบ GL

pin locationสถานที่ปฏิบัติงาน
pin location

อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี

salary iconเงินเดือน
salary icon15,000-30,000
number of positions iconอัตรา
number of positions icon3 อัตรา
สมัครงาน
รายละเอียดงาน
1.ดูแลรับผิดชอบและตรวจสอบความถูกต้องของระบบงานบัญชีและการเงิน รวมถึงภาษีต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งระบบ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายของบริษัท 2.จัดให้มีการควบคุมทางบัญชีที่มีประสิทธิภาพ เช่น การจัดทำผังบัญชี การกำหนดนโยบายและขั้นตอนทางบัญชี 3.ประสานงานกับส่วนโรงงานผลิตให้สามารถจัดทำบัญชีต้นทุนสินค้า และวัตถุดิบคงเหลือได้อย่างถูกต้องครบถ้วน รวมถึงวิเคราะห์ความถูกต้องของต้นทุน ภายในกำหนดเวลาและมีการตรวจสอบบัญชีสินค้าคงเหลืออย่างสม่ำเสมอ 4.บริหารจัดการกระแสเงินสด วางแผนการรับ-จ่ายเงิน เพื่อให้มีเงินสดเพียงพอในการดำเนินธุรกิจ และจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี 5.ดูแล ควบคุม บันทึก และตรวจสอบเอกสารทางบัญชีและภาษีที่เกี่ยวข้อง เช่น ใบสำคัญจ่าย ใบเสร็จรับเงิน รวมถึงจัดเก็บให้เหมาะสม 6.ดูแลการบันทึกบัญชีในระบบบัญชีต่างๆของบริษัท เช่น ระบบบัญชีซื้อ/เจ้าหนี้ ขาย/ลูกหนี้ สินทรัพย์/หนี้สิน รายได้และรายจ่ายให้ถูกต้องครบถ้วน และเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 7.ควบคุมตรวจสอบกระบวนการปิดบัญชีประจำเดือนและประจำปีของทุกระบบงานให้เป็นไปตามกำหนดเวลารวมถึงการวิเตราะห์งบการเงิน เพื่อจัดทำงบการเงินประจำเดือน และประจำปี เสนอต่อผู้บริหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และกรมสรรพากร 8.จัดทำรายงานและเอกสารด้านภาษีอากรให้ถูกต้องและนำส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สรรพากร ภายในกำหนดเวลา 9.สามารถใช้โปรแกรมทางบัญชี My account และ Express ได้เป็นอย่างดี 10.ให้คำปรึกษาและดูแลพนักงานฝ่ายบัญชี 11.จัดทำงบประมาณประจำปีของบริษัท และควบคุมดูแลการใช้งบประมาณนั้นให้เป็นไปตามแผนงานอย่างมีประสิทธิภาพ 12.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติผู้สมัคร
  1. อายุ 25-45 ปี เพศชาย-หญิง
  2. วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ปวส.-ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
  3. มีประสบการณ์ในสายงานด้านบัญชี และมีความรู้ความเข้าใจในด้านการบัญชีเป็นอย่างดี
  4. มีความรู้ด้านระบบคุณภาพGMP โรงงานผลิตอาหารสัตว์ และงานด้านปศุสัตว์ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
  5. ประสานงานกับแผนกต่างๆได้ดี และสามารถวางระบบบัญชีได้
  6. มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี กระตือรือร้น ตรงต่อเวลามีความละเอียดรอบคอบ รับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต
  7. ใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีได้ (หากใช้โปรแกรมบัญชี My Account หรือ Express ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
  8. ไม่จำเป็นต้องมี CPD เน้นประสบการณ์ทำงาน
  9. สามารถขับรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ได้และมีใบขับขี่
  10. สามารถทำงาน วันจันทร์ถึงวันเสาร์ได้
วิธีการสมัคร
- สมัครด้วยตนเอง - ส่งใบสมัครผ่าน JobThai - แอดไลท์ไอดี efc2020
ติดต่อ
คุณจักร ผู้จัดการฝ่ายบุคคล
บริษัท อีสเทิร์นฟีดมิลล์ จำกัด
บริษัท อีสเทิร์นแกรนด์ซี จำกัด ตั้งอยู่ อำเภอเมืองชลบุรี
โทรศัพท์ : 084-007-0046
อีเมล : easternfeedmill_09@trustmail.jobthai.com (อีเมลนี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน)
แฟกซ์ : 038-277-402
LINE ID: efc2020
สถานที่ปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงานที่สำนักงานใหญ่ในตัวเมืองชลบุรี
ตำบลมะขามหย่ง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
วิธีการเดินทาง
- รถส่วนตัว - รถประจำทาง
เลือกวิธีการสมัครงาน
สมัครด่วน
สมัครด้วยประวัติที่ฝากกับ JobThai
ส่งไฟล์ประวัติ
สมัครด้วยการส่งไฟล์เรซูเม่ ผลงาน หรืออื่นๆ
ส่งอีเมล
สมัครงานนี้ผ่านอีเมล
กรอกประวัติแบบย่อ
สมัครงานง่ายๆ ด้วย Easy Form
งานอื่น ๆ ของบริษัทนี้