รับสมัครด่วน
24 ก.ย. 64

Senior Programmer

pin location
pin location

เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

salary icon
salary iconตามตกลง
number of positions icon
number of positions icon4 อัตรา
1.มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนา Software ด้วยหลักการ Algorithm, Validation, และ Debugging Concept ด้วย C# VB.Net 2.ทำความเข้าใจกับ Application Spec จาก Designer (BA, SA, etc) 3.ออกแบบ Technical Function 4.ประสานงาน/ แสดงผลงาน/ รายงานสถานะความคืบหน้าของงาน ต่อหัวหน้าทีมที่รับผิดชอบ 5.ทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา 6.ทำ Software Testing 7.ดูแล และควบคุมทีมงาน ให้ผลิตผลงานที่ถูกต้อง ตรงตามการออกแบบ และตามเวลาที่กำหนดไว้ 8.เป็นที่ปรึกษาการทำงานให้กับทีมงาน 9.ดูแลและจัดการ Resource ที่มี ให้ทำงานที่เหมาะสมและทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น 10.งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 1. อายุไม่เกิน 42 ปี
 2. จบการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรี Computer Science, Computer Engineering, IT, MIS, Business Computer หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์ในการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา VB.Net C# อย่างน้อย 5 ปี
 4. สามารถพัฒนาระบบด้วย ASP.Net , .NET Core ระดับดี
 5. มีความรู้และประสบการณ์การทำงาน ระบบฐานข้อมูล SQL Server และคำสั่ง SQL Statement, Store Procedure
 6. มีความรู้และประสบการณ์ การพัฒนา Web Site Responsive, HTML & CSS, JQuery; JavaScript; AJAX; jSon;
 7. มีความรู้และประสบการณ์ การพัฒนา Web Service - REST API
 8. สามารถวิเคราะห์ความต้องการของ user และออกแบบโปรแกรมได้ตามหลัก OOP  (Object Oriented Programming) ระดับดี
 9. มีความรู้และประสบการณ์จัดการ Source Control และ Deploy Application (DevOps)
 10. มีความสามารถและประสบการณ์ในการควบคุมงานของตนเองและทีมงาน ให้ตรงตามการออกแบบ และตามเวลาที่กำหนดไว้
 11. สามารถจัดการ, แก้ไขปัญหาของงาน และทำงานภายใต้ความกดดันได้
 12. ปรับตัวเพื่อการทำงานร่วมกับทีมงานได้เป็นอย่างดี  และช่วยเหลือ แบ่งปัน เพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายร่วมกัน
 13. เปิดใจรับฟังความคิดใหม่ๆ และ มีความเพียรพยายามในการทำงานให้สำเร็จ
 14. มีความรับผิดและทำงานเป็นทีม
 • สมัครงานผ่าน JobThai.com
 • ส่ง Resume มาทาง E-mail
 • โทรศัพท์ติดต่อทางเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้
 • หลักฐานการสมัคร 1. รูปถ่าย 2. หลักฐานการศึกษา 3. สำเนาทะเบียนบ้าน 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 5. หนังสือรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
  ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์
  กลุ่มบริษัทอักษร เอ็ดดูเคชั่น
  142 ซอยแพร่งสรรพศาสตร์ ถนนตะนาว
  แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
  : 02-622-2999 ต่อ 2612 , 2699, 086-341-8003
  แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
  - รถประจำทาง - สี่แยกคอกวัว หรือถนนราชดำเนินกลาง และเดินเข้าถนนตะนาว (ข้างธนาคารออมสิน) ประมาณ 400 เมตร เลยศาลเจ้าพ่อเสือ มาประมาณ 50 เมตร - ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ อยู่ฝั่งตรงข้ามซุ้มประตูแพร่งสรรพศาสตร์ อาคารหน้า ชั้น 3 - สายรถประจำทาง ที่ผ่านสี่แยกคอกวัว อาทิ สาย 2 ,15, 32 ,44,47,59 ,60 ,68 ,70 ,79 ,82 ,157 ,171 ,183 ,201 ,203 ,503 ,509 ,51 และ 556