30 พ.ย. 64

ช่าง

pin location
pin location

นิคมอุตสาหกรรมบางปู จ.สมุทรปราการ

salary icon
salary iconN/A
number of positions icon
number of positions icon1
ช่างซ่อมบำรุง 1 อัตรา -ดูแลรับผิดชอบควบคุม และบำรุงเครื่องจักรในโรงงาน -หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบ
  1. เพศชาย อายุ 20 - 30 ปี
  2. วุฒิ ปวส. สาขา ช่างกล, ช่างไฟฟ้า, ช่างอิเล็กทรอนิกส์ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  3. มีประสบกาณ์ 0 - 1 ปี ขึ้นไป
  4. สามารถทำงานเข้ากะได้
  5. มีความกระตือรือร้น สื่อสารได้ดี และทำงานร่วมกันเป็นทีมได้ดี
  6. ต้องไม่เป็นโรคตาบอดสี
  7. ต้องไม่เป็นโรคไวรัสตับอักเสบชนิดบี
  8. พ้นพันธะทางทหารแล้ว
- สมัครด้วยตัวเองที่บริษัทฯ - สมัครผ่านปุ่ม Apply Now ของ Job Thai - ส่งใบสมัครมาตามที่อยู่บริษัทฯ - ส่งประวัติมาที่ E-Mail
คุณภิมลภัทร์ สลีวงศ์
บริษัท อูเอโน ไฟน์ เคมีคัลส์ อินดัสตรี (ประเทศไทย) จำกัด
349 ม.4 ซ 8 ซี นิคมอุตสาหกรรมบางปู
ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
: 02-324-0412-3 ต่อ 110
นิคมอุตสาหกรรมบางปู
ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ