JobThai
3 ต.ค. 65

Chief Of Laboratory

pin location
pin location

อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี

salary icon
salary iconตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์ หรือตามตกลง
number of positions icon
number of positions icon1 อัตรา
 1. เพศชาย - เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 2. วุฒิ ป.ตรี จบวิทยาศาสตร์
 3. มีประสบการณ์ในตำแหน่ง1- 2 ปีขึ้นไป
 4. มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษได้พอสมควร
 • ส่งใบสมัครทาง E-Mail
 • ส่งจดหมายสมัครงาน
 • สมัครด้วยตนเองที่บริษัท
 • ฝ่ายบุคคล
  บริษัท วัฒนไพศาลเอ็นยิเนียริ่ง จำกัด
  368 ม.6
  ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
  : ฝ่ายบุคคลโรงงานเขาหินซ้อน 037-625-888 ต่อ 735 , 734 , ฝ่ายบุคคลสำนักงานใหญ่ 02-398-0143 ต่อ 414
  ตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี