26 พ.ย. 64

เจ้าหน้าที่ธุรการ / เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย

pin location
pin location

เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

salary icon
salary iconตามโครงสร้างบริษัทฯ
number of positions icon
number of positions iconไม่ระบุ
1. จัดการคีย์ข้อมูลลงระบบภายใน 2. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร และข้อมูลในระบบให้ถูกต้องและครบถ้วน 3. จัดการงานด้านเอกสารต่างๆ 4. ประสานงานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง 5. ตอบคำถามและให้ข้อมูล รวมถึงแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกี่ยวข้องในการทำงาน
  1. เพศชาย, หญิง อายุ 22 - 30 ปี
  2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขา
  3. มีประสบการณ์ในการทำงานธุรการ งานเอกสาร งานคีย์ข้อมูล หรือติดต่อประสานงาน
  4. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และมีทัศนคติที่ดีในการทำงาน
  5. สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้เป็นอย่างดี
  6. สามารถจัดสรรงานคีย์ข้อมูล และงานเอกสารต่างๆได้ดี
  7. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office (Excel, PowerPoint) ได้เป็นอย่างดี
- สมัครด้วยตนเอง - ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์มาที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล สำนักงานใหญ่ อาคารอารีย์ ฮิลล์ ชั้น 12A - ส่งจดหมายสมัครงานพร้อม Resume ทาง E-mail - สมัครด้วยตนเองได้ทุกสาขาทั่วประเทศที่ใกล้บ้าน
คุณอังศณา
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร