14 พ.ค. 64

นักตรวจสอบภายใน /Internal Audit

pin locationLocation
pin location

เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

salary iconSalary
salary iconตามโครงสร้างของบริษัท
number of positions iconVacancies
number of positions icon1
Apply
Job Descriptions
- วางแผนการตรวจสอบประจำปี จัดทำแนวทางและแผนสำหรับการตรวจสอบ - ทำการตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบประจำปี ตรวจสอบด้านอื่น ๆทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา และสรุปผลการตรวจสอบและจัดทำรายงานการตรวจสอบนำเสนอผู้บังคับบัญชา - ประสานงานกับหน่วยงานรับตรวจทั้งในระหว่างปฏิบัติงาน และติดตามการตอบกลับผลการตรวจสอบตามแนวทางการปรับปรุงแก้ไขและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน - นำเสนอข้อมูลการตรวจสอบที่ถูกต้องและทันต่อเวลา เพื่อการวิเคราะห์ แก้ไขและพัฒนาการทำงาน - ติดตามผลการตรวจสอบและประสานงานกับผู้รับการตรวจเพื่อให้แน่ใจว่ามีการแก้ไขอย่างถูกต้อง - ตรวจสอบรายงานผลการตรวจสอบระบบการปฏิบัติงานทำการตรวจสอบและจัดทำผังทางเดินระบบงาน System Flow Chart ต่างๆ ของระบบงานในบริษัทฯตามที่ได้รับมอบหมาย - ให้ความรู้ คำปรึกษา คำแนะนำ ตอบและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในการทำงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามข้อกำหนดและการควบคุม - ตรวจสอบรายงาน Pending ที่เกิดขึ้นในระบบปฎิบัติงาน และเสนอแนะวิธีการแก้ไขที่ถูกต้องให้กับหน่วยงานนั้นๆ - หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
Qualifications
  1. ปริญญาตรี/โทขึ้นไป สาขาบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ คอมพิวเตอร์ MIS หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  2. ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป สำหรับ ด้านการตรวจสอบภายในธุรกิจประกันชีวิต หรือประกันภัย หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  3. มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์สามารถใช้คอมพิวเตอร์สนับสนุนการทำงานได้ดีหรือมีความรู้ด้านการตรวจสอบระบบสารสนเทศ
  4. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัท ระบบควบคุมภายในและระบบการบริหารความเสี่ยง
  5. มีบุคคลิกภาพ และมนุษย์สัมพันธ์ดี
  6. ผ่านการอบรมหลักสูตร CPIAT (ประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในของประเทศไทย) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ *สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้*
How to apply
1.Line@ ที่ @HRtqm 2.https://synergy.tqm.co.th/HRM_Recruit/recruitApplicationForm.aspx 3.jobthai 4.สมัครงานด้วยตนเองที่บริษัท
Contacts
คุณวรรณา
บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
123 ถนนลาดปลาเค้า 25
แขวงจระเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
Tel. : 02-119-8888 ต่อ 1012, 091-890-5882
Email : hrtqm_126@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Fax : 02-119-8800
LINE ID: @HRtqm
Location
แขวงจระเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
Directions
- ถนน พหลโยธิน : 24, 34, 59, 63, 107, 126, 129, 178, 185, ปอ.206, ปอ.503, ปอ.545 - ถนน ลาดพร้าว : 126, 178, ปอ.545 - ถนน รัชดาภิเษก : ปอ.514, ปอ.529 - ถนน รามคำแหง : 126, ปอ.545 - ถนน วิภาวดีรังสิต : 34, 59, ปอ.503,185, 95* มาลง ถ.รามอินทรา - ถนน งามวงศ์วาน : 104, 63, 545, 171 ลงป้ายเสนานิคม ( ถนนพหลโยธิน ซอย 32) ฝั่งตลาดบางเขน และนั่งรถสองแถวสายลาดปลาเค้า ลงซอยลาดปลาเค้า 25 - ถนน รามอินทรา : 150, 95, 95 ก, 26, ปอ.520, ปอ.556 ปอ.512 ปอ. 554 ลงที่ตลาดรามอินทรา กม.2 ขึ้นรถสองแถวสีแดงในตลาด ลงซอยลาดปลาเค้า 25 เกษตร-นวมินทร์178, รถสองแถว สาย เกษตร-นวมินทร์ ลงสี่แยกลาดปลาเค้า ตัดกับ ถ.เกษตร-นวมินทร์
See Map
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.
Other positions at this company