รับสมัครด่วน
23 พ.ย. 63

หัวหน้าแผนกวิเคราะห์คุณภาพวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์แก้ว

pin locationสถานที่ปฏิบัติงาน
pin location

อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ

salary iconเงินเดือน
salary iconตามโครงสร้างทางบริษัท
number of positions iconอัตรา
number of positions icon1 ตำแหน่ง
สมัครงาน
รายละเอียดงาน
1. วางแผน/สุ่มตรวจคุณภาพ/แจ้งปัญหาด้านคุณภาพ/ติดตามปัญหาด้านคุณภาพ อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่กระบวนการรับวัตถุดิบ การจัดเก็บวัตถุดิบ การผสมวัตถุดิบ การหลอมวัตถุดิบ คุณภาพการจัดเก็บสินค้า เพื่อควบคุมคุณภาพให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้พร้อมแจ้งปัญหาด้านคุณภาพให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเร็ว 2. วิเคราะห์ปัญหา/สาเหตุด้านคุณภาพ อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ กระบวนการรับวัตถุดิบ การจัดเก็บวัตถุดิบ การผสมวัตถุดิบ การหลอมวัตถุดิบ คุณภาพการจัดเก็บสินค้า ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อค้นหาวิธีการแก้ปัญหา และวางแผนแก้ไขป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นอีกในอนาคต และนำเสนอผู้บังคับบัญชาในลำดับถัดไป 3. ประสานงานกับฝ่ายขาย ในการวิเคราะห์คุณภาพแก้วของคู่แข่งอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำข้อมูลมาเป็นแนวทางในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ 4. ประสานงานกับฝ่ายจัดซื้อ ในการวิเคราะห์คุณภาพวัตถุดิบแหล่งใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อนำข้อมูลมาเป็นแนวทางในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์และลดต้นทุน 5. ปรับปรุงพัฒนา การบริหารภายในแผนก ให้มีประสิทธิภาพ อย่างต่อเนื่อง 6. ควบคุมดูแลรักษา/ทดสอบ/สอบเทียบ เครื่องมือและอุปกรณ์ อย่างมีประสิทธิภาพ 7. จัดอบรมและให้ความรู้เรื่องอุตสาหกรรมแก้ว เทคโนโลยีใหม่ๆ ให้แก่พนักงานในองค์กร ตามความเหมาะสม 8. จัดทำรายงาน และเอกสารต่างๆ เสนอผู้บังคับบัญชา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในแต่ละวัน 9. ผลักดันนโยบายของบริษัทจากผู้บริหารให้เป็นรูปธรรม ให้ถึงพนักงานในหน่วยงานของตนเอง 10. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
คุณสมบัติผู้สมัคร
 1. เพศ ชาย / หญิง อายุ 30 ปี ขึ้นไป
 2. วุฒิ ปริญญาตรี สาขาเคมี เคมีอุตสาหกรรม วัสดุศาสตร์ เซรามิกส์ หรือเทียบเท่า
 3. มีประสบการณ์ทำงานในห้องปฏิบัติการ หรือด้านการวิจัยและพัฒนา ไม่น้อยกว่า 5 ปี
 4. มีความรู้องค์ประกอบทางเคมีของแก้วและอุตสหากรรมแก้ว Color Spectrimeter เครื่องชั่ง การทดสอบความชื้น และขนาดของวัตถุดิบ
 5. มีความรู้เรื่องหลักทางสถิติในการควบคุมคุณภาพและวิเคราะห์กระบวนการ
วิธีการสมัคร
 • รับสมัครผ่านทาง JobThai
 • รับสมัครผ่านทาง e-mail
 • ติดต่อ
  เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
  บริษัท แก้วปราการ จำกัด
  49 หมู่ 3 ถนนพุทธรักษา
  ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
  โทรศัพท์ : 02-701-4648-9 ต่อ 214, 127, 131, 134
  อีเมล : unionglassthai_92@trustmail.jobthai.com (อีเมลนี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน)
  แฟกซ์ : 02-701-4647
  เว็บไซต์ : http://www.unionglassthai.com
  สถานที่ปฏิบัติงาน
  ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
  ใช้งานแผนที่
  เลือกวิธีการสมัครงาน
  สมัครด่วน
  สมัครด้วยประวัติที่ฝากกับ JobThai
  ส่งไฟล์ประวัติ
  สมัครด้วยการส่งไฟล์เรซูเม่ ผลงาน หรืออื่นๆ
  ส่งอีเมล
  สมัครงานนี้ผ่านอีเมล
  กรอกประวัติแบบย่อ
  สมัครงานง่ายๆ ด้วย Easy Form
  งานอื่น ๆ ของบริษัทนี้