26 พ.ย. 64

Sales Executive/ พนักงานขาย

pin location
pin location

หลายจังหวัด

salary icon
salary iconตามโครงสร้างบริษัท
number of positions icon
number of positions iconหลายอัตรา
พื้นที่ปฎิบัติงาน: เกาะโพธิ์ จันทบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา เทพารักษ์ บางบอน หัวหมาก พระประแดง แม่กลอง นครปฐม อุดรฯ ศรีสะเกษ พะเยา เชียงใหม่ พิษณุโลก - เข้าเยี่ยมร้านค้าตามตารางที่กำหนดและปฏิบัติงานตามขั้นตอนการขายในร้านค้า - มองหาโอกาสทั้งนอกและในร้าน เพื่อพัฒนาร้านค้าให้เป็นไปตามแผน - เสนอขายสินค้าตาม BPPC - หาโอกาสเปิดร้านค้าใหม่ เพื่อเพิ่มยอดขาย การกระจายสินค้า และส่วนแบ่งทางการตลาด - เก็บค่าสินค้าตามระยะเวลาที่กำหนด
  1. ชาย / หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
  2. จบ วุฒิ ม.6 หรือ ปวช.ขึ้นไป
  3. มีรถจักรยานยนต์หรือรถยนต์ส่วนตัว พร้อมใบอนุญาตใบขับขี่
  4. หากเคยมีประสบการณ์ขายจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  5. กรณีเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร
- สมัครผ่านทางเว็ปไซต์ได้ในทันที - สมัครด้วยตนเอง หรือสาขาที่ใกล้บ้านตามที่แจ้งไว้ในตำแหน่งงานนั้น ๆ - ส่งประวัติทางไปรษณีย์ถึงฝ่ายทรัพยากรบุคคล พร้อมแนบเอกสารดังนี้ 1. เอกสารสำเนาหลักฐานการศึกษา (Transcript) 2. ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ด้วยตนเอง หรือส่งประวัติ พร้อมเอกสาร สำเนาหลักฐานการศึกษา (Transcript) สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน และรูปถ่าย 1 นิ้ว 1 ใบ มาที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด 214 หมู่ 5 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210 (โปรดระบุชื่อตำแหน่งหน้าซองจดหมาย) 3. ผลการสอบ TOEIC (ถ้ามี) 4. ประวัติย่อ (Resume) - สมัครทางอีเมลที่ระบุไว้ในแต่ละตำแหน่งงานค่ะ ***ทางบริษัทฯ จะติดต่อกลับผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามตำแหน่งงานที่ระบุไว้เท่านั้น***
ฝ่ายบุคคล (สรรหาว่าจ้าง) บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด
ThaiNamthip Limited (บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด)
เกาะโพธิ์ จันทบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา เทพารักษ์ บางบอน หัวหมาก พระประแดง แม่กลอง นครปฐม อุดรฯ ศรีสะเกษ พะเยา เชียงใหม่ พิษณุโลก
หลายจังหวัด