2 ส.ค. 64

STGT-HY หัวหน้าส่วนวางแผน (Logistics)

pin location
pin location

อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

salary icon
salary iconตามตกลง
number of positions icon
number of positions icon2
วางแผนการขนส่งสินค้าให้สอดคล้องกับปริมาณการผลิตและจำนวนออเดอร์ และติดตามการขนส่งสินค้าไปจนถึงปลายทาง และปฎิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
  1. จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์ ,การจัดการโลจิสติกส์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  2. มีทักษะ/ความรู้เรื่องการนำเข้า/ส่งออก การจองเรือ Supply Chain
  3. มีภาวะความเป็นผู้นำ/สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
  4. มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1-3 ปี ขึ้นไป (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
- สมัครผ่าน JobThai.com - ช่องทางด่วน Link https://signin.eunite.com/eunite/redirect/RedirectServletCentral?s=V2&accid=STAI&rec=AR_AppForm& - ส่งประวัติส่วนตัวพร้อมหลักฐานต่างๆทางอีเมล Jobs@sritranggroup.com - ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Website ของกลุ่มบริษัทศรีตรังฯ หากท่านต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม - สามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ให้ไว้ด้านล่าง *** หากต้องการสมัครผ่าน E-mail กรุณาระบุตำแหน่งและสาขาที่สมัครให้ชัดเจน ***
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
อาคารศรีตรัง เลขที่ 10 ซ.10 ถ.เพชรเกษม
ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
: ศรีตรังโกลฟส์ 074-471-471 , สำนักงานใหญ่ 074-344-663
ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา