รับสมัครด่วน
17 ก.ย. 64

วิศวกรไฟฟ้า

pin location
pin location

อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี

salary icon
salary iconNot specified
number of positions icon
number of positions icon1
Job Descriptions
1. ดูแลระบบไฟฟ้าในโรงงาน 2. ควบคุมงานติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า/วัดคุมในกระบวนการผลิต 3. อ่านแบบ, เขียนแบบ, ถอดแบบ ระบบไฟฟ้าได้ถูกต้องแม่นยำ 4. วางแผนการทำงานและติดตามความสำเร็จงานโครงการ 5. วางแผนการซ่อมบำรุง (PM) อุปกรณ์เครื่องจักร 6. ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้สำเร็จตามแผน 7. บริหารกำลังพล และอุปกรณ์เครื่องมือให้เหมาะสมกับปริมาณงาน 8. จัดทำแบบไฟฟ้าโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป 9. ร่วมรับผิดชอบท่างานกับทีมอนุรักษ์พลังงาน 10. ให้ความร่วมมือกับกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย 11. รวบรวมข้อมูลเพื่อสรุปผลการดําเนินงานที่บรรลุเป้าหมาย KPI ประจำเดือน 12. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
Qualifications
 1. วุฒิปริญญาตรี หรือสูงกว่า สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
 2. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี และศึกษาเพิ่มเติมจาก Text book ได้
 3. สามารถใช้โปรแกรม PLC ได้ , Autocad หรือโปรแกรมเขียนแบบอื่น ๆ
 4. ประสบการณ์ทางานอย่างน้อย 5 ปี เกี่ยวกับงานซ่อม-สร้าง ระบบไฟฟ้าโรงงานและอาคาร
 5. มีใบรับรองประกอบอาชีพวิศวกรรม (กว.)
 6. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีภาวะผู้นํา บริหารทีมงานอย่างมีประสิทธิภาพได้
How to apply
 • ส่งใบสมัครตามที่อยู่โรงงาน
 • สมัครได้ด้วยตนเอง
 • สมัครผ่าน JobThai
 • สมัครผ่าน E-mail
 • สมัครผ่าน LINE
  Contacts
  ฝ่ายสรรหาบุุคคล
  บริษัท น้ำมันพืชปทุม จำกัด
  โรงงาน : 29/3 หมู่6 ตำบลคูบางหลวง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 12140 สำนักงานใหญ่ : 1/8 ซอยจรัญสนิทวงศ์55 ถนนจรัญสนิทวงศ์
  แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
  Email : patumoil_68@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
  Fax : 02-581-6407
  LINE ID: recruit.pvo
  Location
  ตำบลคูบางหลวง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
  Application Methods
  Apply Now
  Apply by sending JobThai resume.
  Upload Files
  Apply by uploading resume, portfolio, etc.
  Send Email
  Apply by sending email.
  Easy Form
  Apply by filling your brief profile in the form.