24 พ.ย. 64

ผู้จัดการฝ่ายขายเครื่องจักร

pin locationLocation
pin location

อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

salary iconSalary
salary iconตามตกลง
number of positions iconVacancies
number of positions icon1
Apply
Job Descriptions
เนื่องด้วยทางบริษัท สยาม พารากอน โซลูชั่นส์ จำกัด เป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัท ที่เป็นที่ปรึกษาด้านเครื่องแพ็คบรรจุสินค้าอัตโนมัติ เครืองตรวจจับโลหะ และเครื่องจักรอื่นๆในกลุ่มอุตสากรรมอาหาร โดยได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าในกลุ่มอุตสากรรมอาหารมามากกว่า 20 ปี ขณะนี้ทางบริษัทต้องการขยายฐานลูกค้า เพิ่มสัดส่วนทางการตลาดในกับธุรกิจของกิจการ New Business Unit 2 เป็นผลิตภัณฑ์ เครื่องจักรที่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร เช่น เครื่องบรรจุและเครื่องแพ็ค (Filling and Packing Machine) เครื่องแพ็คสุญญากาศ (Vacuum Packing Machine) และอื่นๆ ทางบริษัทกำลังมองหาผู้บริหารทีมขายที่มากประสบการณ์ในการขายเครืองจักรหรือผลิตภัณฑ์ให้กับกลุ่มลูกค้าในอุตสาหกรรมอาหาร มาร่วมสร้างทีมงานกับเรา หน้าที่และความรับผิดชอบ 1.กำหนดกลยุทธ์การขาย วางแผนกลยุทธ์การขาย และการกำหนดเป้าหมายการขายให้กับฝ่ายขายให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท 2.วิเคราะห์คู่แข่ง วิเคระห์สภาพการแข่งขันในตลาด เพื่อนำมาใช้ในการกำหนดกลยุทธ์และวางแผนการขาย 3.วิเคราะห์กลุ่มลูกค้า การสรรหาลูกคารายใหม่ การประเมินศักยภาพของลูกค้า เพื่อกำหนดทิศทางในการขายสินค้าให้กับฝ่ายขาย 4.ดำเนินการสื่อสารเป้าหมายให้ทีมงานได้รับทราบ และทำหน้าที่กะตุ้นผลักดัน รวมทั้งการให้คำปรึกษาแนะนำ สร้างแรงจูงใจให้กับทีมงานให้สามารถสร้างผลงานได้ตามเป้าหมาย 5.การบริหารจัดการทีมงานขาย ติดตามตรวจสอบการทำงานของฝ่ายขาย การรักษาความสัมพันธ์ของลูกค้าเก่า การหาลูกค้ารายใหม่ และอื่นๆให้เป็นไปตามเป้าหมาย 6.การสร้างสัมพันธภาพกับลูกค้ารายเก่าและลูกค้ารายใหม่ ให้ลูกค้าเกิดความประทับใจ และสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า 7.จัดทำแผนงบประมาณการใช้จ่ายของฝ่ายขายและพิจารณาอนุมัติการใช้งบประมาณภายในอำนาจที่กำหนด 8.ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
Qualifications
 1. เพศชาย/หญิง
 2. อายุระหว่าง 30-45 ปี
 3. วุฒิการศึกษาปริญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 4. มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี
 5. สามารถเรียนรู้ระบบได้เร็ว สามารถติดตามเทคโนโลยีและโซลูชั่นใหม่ตลอดเวลาและพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ
 6. มีภาวะผู้นำ มีทักษะในการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ทักษะในการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี และทักษะการสอนงาน
 7. มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี มีใจรักบริการ
 8. มีทักษะในการเจรจาต่อรอง
 9. มีทักษะในการสื่อสารและการนำเสนอ
 10. สามารถใช้ภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียนได้ในระดับดี
 11. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft office ( word, excel, PowerPoint, outlook), Internet Browserโปรแกรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี
How to apply
-ติดต่อที่บริษัท 98/98 ม.12 (โครงการสุวรรณบุตร เฟส1/1) -สมัครผ่าน JobThai (Click Apply Now) -ส่งใบสมัครทาง E-mail
Contacts
คุณอรุณรัตน์
บริษัท สยาม พารากอน โซลูชั่นส์ จำกัด
98/98 ม.12 (โครงการสุวรรณบุตร เฟส1/1)
ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
Tel. : 089-203-5702
Email : lp.hitech_02@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
LINE ID: espcherry
Location
ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
See Map
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.