27 ก.ค. 64

ผู้จัดการแผนกวางแผนผลิต (ประจำสาขากาญจนบุรี)

pin location
pin location

อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี

salary icon
salary iconตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
number of positions icon
number of positions icon1 อัตรา
-วางแผนผลิตเพื่อให้ลูกค้าได้รับสินค้าตรงตามความต้องการ ทั้งปริมาณและเวลาส่งมอบ -วางแผนโหลดและติดตามการโหลดสินค้า ให้ทันเวลาในการส่งมอบให้กับลูกค้า -บริหารจัดการด้าน stock บรรจุภัณฑ์ เพื่อให้เกิดต้นทุนต่ำสุด -บริหารจัดการ stock คงคลัง โดยผลักดันให้ฝ่ายขายหมุนเวียนขายสินค้าใน stock เพื่อลดต้นทุนโรงงาน
  1. จบการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวะอุตสาหการหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  2. ประสบการณ์ 5 ปี ขึ้นไป ในส่วนของการวางแผน
  3. มีความรู้พื้นฐานด้านการวางแผนผลิตโรงงานอาหารและโรงงานแปรรูปเนื้อไก่ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  4. สามารถใช้ระบบ SAP ได้
  5. มีทักษะด้านเจรจาต่อรอง และสามารถทำงานในสภาวะกดดันได้ มีภาวะความเป็นผู้นำ
  6. สามารถประสานงานและการทำงานเป็นทีมได้ดี สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
- สมัครผ่าน JobThai - สมัครด้วยตนเองที่สาขาที่สนใจ - สมัครด้วยตนเองที่ชั้น 12 อาคาร เอส ซี แอสเสท ถ.วิภาวดีรังสิต - สมัครผ่าน E-mail เอกสารที่ต้องนำมาในวันสัมภาษณ์ 1. Resume ประกอบการสมัคร 2. สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ 3. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ 4. สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ใบ 5. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป 6. หนังสือรับรองเงินเดือน/สลิปเงินเดือนจากที่ทำงานล่าสุด
คุณป๊อบ ปฏิมาภรณ์ มากมี
เครือบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
46/19 หมู่ 1 ต.อุโลกสี่หมื่น จ.กาญจนบุรี 71130
: 098-274-0663/ 034-549-999ต่อ 207
LINE ID: 098-2740663
ตำบลอุโลกสี่หมื่น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี