JobThai
รับสมัครด่วน
26 พ.ค. 66

พนักงาน QC

pin location
pin location

อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร

salary icon
salary iconรายวัน
number of positions icon
number of positions icon4 อัตรา
- ตรวจคุณภาพวัตถุดิบ (ปลาทูน่า) - ตรวจคุณภาพก่อนส่งสินค้า (ปลาทูน่าแปรรูป) - จัดทำรายงานการคุณภาพ - อ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้
  1. สามารถเข้ากะได้
  2. มีความขยัน ตั้งใจ
  3. ไม่จำกัดเพศ
  4. อายุ 23 ปีขึ้นไป
  5. วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
  6. ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  7. มีความอดทน เเละรับผิดชอบงาน
- โทรติดต่อตามเบอร์ด้านล่าง - ติดต่อผ่าน Line - เดินทางมาสมัครงานได้ที่บริษัทฯ ตั้งแต่เวลา 09.00-15.00 น.
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท ซี ฟิช อินดัสตรี้ จำกัด
ถ.คลองสี่วา ต.นาดี อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
LINE ID: 099-229-3330
ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ( ไม่มีรถประจำทางวิ่งผ่าน )