JobThai
22 พ.ค. 66

ซุปเปอร์ไวเซอร์ช่างเครื่องปิดฉลาก (ประจำสามพราน/นครปฐม)

pin location
pin location

อ.สามพราน จ.นครปฐม

salary icon
salary iconตามโครงสร้างบริษัท
number of positions icon
number of positions icon1 อัตรา
1.ควบคุมการทำงานของช่างเครื่องปิดฉลาก และช่างซ่อมเครื่องปริ้นโค๊ด 2.ควบคุมเรื่องประสิทธิภาพในการเดินเครื่องปิดฉลากให้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ 3.จัดเตรียมเครื่องเพื่อปิดฉลาก อบรมเรื่องการทำความสะอาดของเครื่องจักรต่างๆ ก่อนและหลังปฎิบัติงาน 4.ควบคุม/ติดตาม/ตรวจสอบ ผู้ใต้บังคับบัญชา 5.พิจารณาการอนุมัติการลางาน การตักเตือนทำโทษ และการอบรมพนักงาน
  1. วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล, ไฟฟ้า, อุตสาหการ
  2. เพศชาย
  3. สามารถสลับกะได้
  4. มีความเป็นผู้นำกล้าตัดสินใจ มีความรับผิดชอบ มีความรอบคอบในหน้าที่งาน
  5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
1. สมัครด้วยตัวเองที่ฝ่ายบุคคลทุก วันจันทร์-เสาร์ เวลา 8.00-11.00 น. 2. สมัครทาง E-mail 3. ส่งจดหมายมาสมัครตามที่อยู่ของบริษัทฯ
คุณอาลิตา, คุณทักษิณ ส่วนสรรหา สาขาสามพราน
บริษัท ยูนิคอร์ด จำกัด (มหาชน)
44/4 หมู่ 1 ต.ยายชา อ.สามพราน จ.นครปฐม
ตำบลยายชา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม