26 พ.ย. 64

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้า

pin location
pin location

เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร

salary icon
salary icon20,000-35,000 บาาท
number of positions icon
number of positions icon1
- รับผิดชอบบริหารจัดการการทำงานภายในทีม - วางแผน ปรับปรุง ด้านการบริการลูกค้าให้ทันสมัยสอดคล้องกับปัจจุบัน - พัฒนาทีมงานในฝ่ายให้สอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายของบริษัท - รับผิดชอบงานพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลลูกค้าร่วมกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง - สร้างความพึงพอใจให้กับผู้มารับบริการในทุกช่องทาง - สนับสนุนงานด้านออนไลน์ในส่วนที่รับผิดชอบ - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
  1. เพศ ช/ญ
  2. อายุระหว่าง 30-38 ปี
  3. มีประสบการณ์ในระดับจัดการมาอย่างน้อย 3 ปี
  4. มีประสบการณ์ด้านสายงานบริการหรืองานลูกค้าสัมพันธ์มาอย่างน้อย 2 ปี
  5. มีทักษะด้านภาษา การสื่อสาร การนำเสนองานที่ดี
  6. หากสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  7. บุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี
1. สมัครได้ด้วยตนเอง 2. ส่งใบสมัครทาง E-mail
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท เทคโนเซล (เฟรย์) จำกัด
12/11 ม.18 ถนนตลิ่งชัน-บางบัวทอง
แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170
: 02-885-2500 ต่อ 205, 206
แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร