19 มิ.ย. 64

หัวหน้าแผนกกฏหมาย

pin location
pin location

อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

salary icon
salary iconตามตกลง
number of positions icon
number of positions icon1
1.ดูแลประสานงานด้านกฏหมายของบริษัทฯ (ร่างสัญญา,ข้อตกลง,นิติกรรมต่างๆ) 2.งานเอกสารทางกฏหมาย ยื่นโนติสทวงถามหนี้ ติดตามหนี้สินของบริษัท 3.ติดต่อหน่วยราชการต่างๆ เพื่อประกอบงานด้านทางด้านกฏหมายเพื่อทำงานแทนบริษัทฯ(ติดต่อประสานงานกับหน่วยราชการ เช่น ศาล,กรมบังคับคดี รัฐวิสาหกิจและเอกชน) 4.ร่าง/ตรวจ/งานนิติกรรมสัญญาทางธุรกิจ/สัญญาจ้างพนักงาน 5.ให้คำปรึกษา เสนอความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไขปัญหา ทางด้านกฎหมายเพื่อให้เป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจของบริษัทฯ 6.งานสอบสวนพนักงาน การพิจารณาโทษทางวินัย การให้คำปรึกษาต่างๆกับพนักงาน 7.ดูแลกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท ให้ถูกต้องตามกฎหมายแรงงาน 8.ฝึกอบรมและให้ความรู้ด้านกฎหมายกับพนักงานใหม่ 9.สามารถไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ 10.ทำงานที่ได้รับมอบหมายตามผู้บังคับบัญชา
  1. ชาย/หญิง อายุ 30 ปี ขึ้นไป
  2. จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี - ปริญญาโท สาขานิติศาสตร์
  3. มีใบอนุญาตว่าความ(ตั๋วทนาย) และประสบการณ์ทำงานด้านกฎหมาย 2 ปี ขึ้นไป
  4. มีความละเอียดรอบรอบในการทำงาน
  5. มีภาวะความเป็นผู้นำและมีความรับผิดชอบสูง
  6. มีความสามารถในการขับขี่รถยนต์และมีใบขับขี่รถยนต์
- สมัครด้วยตัวเองที่บริษัท - ส่งใบสมัครผ่านปุ่ม Apply Now ของ Job Thai.com
ฝ่ายบุคคล (คุณขนิษฐา)
บริษัท บัณฑิต เวิลด์ จำกัด
888 หมู่16
ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
LINE ID: bw_hr
ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น