JobThai
25 พ.ย. 65

รีไรเตอร์

pin location
pin location

เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

salary icon
salary iconตามตกลง
number of positions icon
number of positions iconหลายอัตรา
1.เขียนข่าวและเรียบเรียงเน้ือหาข่าวเพื่อชี้แจ้งประเด็นต่างๆ ให้มีความจัดเจน และน่าสนใจ 2.ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลข่าวให้ถูกต้องตามข้อเท็จจริง 3.ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องเพื่อติดตามผลการรายงานข่าวและภาพประกอบข่าว 4.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
  1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  2. มีประสบการณ์ในสายงาน รีไรเตอร์ อย่างน้อย 1 ปี
  3. มีความกระตือรือร้น
  4. ทักษะในการติดต่อประสานงาน
  5. มีทักษะการเขียนและการสื่อสารที่ดี
  6. สามารถทำงานใต้ภาวะการกดดันได้ดี รอบครอบ กระตือรือร้น มีความซื่อสัตย์สุจริต
- กรอกใบสมัครผ่านเว็บไซต์และดูรายละเอียดเพิ่มได้ที่ : คลิกที่นี่ - E-mail
คุณนวพร, คุณสโรชา
Thairath Group
อาคาร 12 ชั้น 5 เลขที่ 1 ถนนวิภาวดี
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
: 02-272-1030 ต่อ 1075, 1077
LINE ID: @trcareers
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
- ลงรถไฟฟ้า BTS สถานีหมอชิต หรือรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีสวนจตุจักร เข้าซอยไป 240 เมตร ซอยร่วมศิริมิตร ข้างตึกบีทีเอส (ประตูข้าง) - มาทาง 5 แยกลาดพร้าว ไทยรัฐจะอยู่ตรงข้างตึกการบินไทย ถ.วิภาวดีรังสิต