18 มิ.ย. 64

เจ้าหน้าที่ MIS

pin location
pin location

อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี

salary icon
salary iconไม่ระบุ
number of positions icon
number of positions icon2 อัตรา
1.ดำเนินการรวบรวม วิเคราะห์ และสรุปข้อมูลผลการปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนาคุณภาพงาน (System Availability) 2.ดำเนินการรวบรวมสถิติ วิเคราะห์ จัดทำรายงาน ข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียนจากพนักงาน (Monitor Report/ Incident Report) 3.นำเสนอผลการปฏิบัติงานด้านการบริการ และข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรียนจากพนักงานเสนอต่อผู้บริหาร และผู้จัดการช่องทางที่เกี่ยวข้อง 4.จัดทำข้อมูลสนับสนุนด้านการประเมินผลงาน และให้ผลตอบแทนพนักงานรายบุคคล 5.ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
  1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  2. มีประสบการณ์ในงานบริหารระบบสารสนเทศอย่างน้อย 1 ปี (ยินดีรับเด็กจบใหม่)
  3. มีความเข้าใจธุรกิจค้าปลีกและ/หรืองานลูกค้าสัมพันธ์
  4. มีทักษะในการสื่อสาร การนำเสนอ และทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี
คุณแนน
Home Product Center (Public) Co., Ltd.
ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี