19 ต.ค. 64

พนักงานขายผลิตภัณฑ์ประจำกรุงเทพและปริมณฑล

pin location
pin location

กรุงเทพมหานคร

salary icon
salary iconไม่ระบุ
number of positions icon
number of positions icon15
ดูแลและพัฒนาฐานลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่ สามารถเปิดการขายและนำเสนอขายสินค้าได้ บริหารจัดการสินค้าที่รับผิดชอบได้อย่างมีระบบ
  1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการจัดการ,การตลาด,และสาขาอื่นๆที่เกียวข้อง
  2. ประสบการณ์ 0-3 ปี
  3. มีทักษะการสื่อสาร ประสานงาน และมีใจรักการบริการ
  4. สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่ตามกฎหมาย(พื้นที่ต่างจังหวัด)
  5. สามารถขับจักรยานยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่ตามกฎหมาย(พื้นที่กรุงเทพฯ)
ผู้ที่สนใจสามารถสมัคร Online ผ่าน Job Thai โดยคลิก apply now ในตำแหน่งงานที่สนใจ
พัชรา ยังกิจจา
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=FY4wjIAUaEGu17D3oTUglfqR3IWMOIZOuur94gSXB6NUMk9EVVNJM1JKT1Y0Wk80OEJXV0U3Q0k1Ti4u
กรุงเทพมหานคร