JobThai
รับสมัครด่วน
4 ต.ค. 65

ผู้จัดการ Testing & Evaluation center

pin locationสถานที่ปฏิบัติงาน
pin location

อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ

salary iconเงินเดือน
salary iconตามตกลง
number of positions iconอัตรา
number of positions icon1
สมัครงาน
รายละเอียดงาน
-ศึกษารวบรวมข้อมูลงานวิจัย, ข้อกำาหนดด้านการทดสอบในขอบข่ายของเครื่องสำาอาง และวิธีการทางเลือกในงาน - ทดสอบที่เกี่ยวข้องด้านเคมีวิเคราะห์, จุลชีววิทยา และการทดสอบทางคลีนิค เพื่อนำามาวิเคราะห์และกำาหนดทิศทาง การดำาเนินการของแผนก - ประเมินความเป็นไปได้ของโครงการ และวางแผนการดำาเนินงานของแผนกเพื่อนำาเสนอต่อผู้บริหาร - บริหารจัดการ ควบคุมดูแล มอบหมายงาน และติดตามงานภายในแผนกให้เป็นไปตามแผน - ประสานงาน ให้คำาแนะนำา ปรึกษา และออกแบบการทดสอบให้เป็นไปตามความต้องการลูกค้า - บริหารจัดการทรัพยากรต่าง ๆ ในส่วนงานที่รับผิดชอบทั้งหมด
คุณสมบัติผู้สมัคร
  1. เพศหญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป
  2. ปริญญาตรีขึ้นไป ด้านวิทยาศาสตร์เครื่องสำาอาง เภสัขศาสตร์ เคมี หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  3. มีภาวะผู้นำา ทักษะการบริหารและการวางแผน การคิดเชิงวิเคราะห์ การแก้ปัญหา และการสอนงาน
  4. มีประสบการณ์ระดับ Team leader หรือ Manager ด้านการทดสอบในเครื่องสำาอางด้านใดด้าน
  5. มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถใช้สถิติได้เป็นอย่างดี
  6. มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน อยู่ในเกณฑ์ดี
  7. มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความสามารถในการสื่อสาร
  8. ปฏิบัติงาน 5 วันต่อสัปดาห์ ในวันจันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 8.00-17.00 น.
วิธีการสมัคร
- สมัครผ่าน JobThai - สมัครผ่าน Email - ผู้สนใจสมัครโปรดศึกษา Website หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง E-Mail
ติดต่อ
แผนกสรรหาคัดเลือกบุคลากร คุณกาญจนา
กลุ่มบริษัท เอสเอสยูพี (SSUP GROUP)
โทรศัพท์ : 064-587-2628 Ann
อีเมล : ssup15_616@trustmail.jobthai.com (อีเมลนี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน)
สถานที่ปฏิบัติงาน
ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
เลือกวิธีการสมัครงาน
สมัครด่วน
สมัครด้วยประวัติที่ฝากกับ JobThai
ส่งไฟล์ประวัติ
สมัครด้วยการส่งไฟล์เรซูเม่ ผลงาน หรืออื่นๆ
ส่งอีเมล
สมัครงานนี้ผ่านอีเมล
กรอกประวัติแบบย่อ
สมัครงานง่ายๆ ด้วย Easy Form
งานอื่น ๆ ของบริษัทนี้