22 ต.ค. 64

เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ_ประจำโรงงานปรับสภาพเมล็ดพันธ์ุ (จังหวัดลพบุรี)

pin locationสถานที่ปฏิบัติงาน
pin location

อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี

salary iconเงินเดือน
salary iconตามโครงสร้างบริษัทฯ
number of positions iconอัตรา
number of positions icon1 อัตรา
online interview iconสัมภาษณ์งานออนไลน์
สมัครงาน
รายละเอียดงาน
ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์และการรายงานผลข้อมูลให้มีความถูกต้องตามมาตรฐานและข้อกำหนด • สุ่มตัวอย่างวัตถุดิบ, สินค้าเมล็ดพันธุ์ และวัสดุการผลิตในกระบวนการผลิต รวมถึงภายในคลังสินค้า • ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบนำเข้า , วัตถุดิบระหว่างผลิตสินค้า และวัสดุการผลิตตามเป้าหมาย, แผนงาน, ขั้นตอน, วิธีการ ได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง รวมถึงมีความแม่นยำ • ตรวจสอบติดตามผลคุณภาพวัตถุดิบและสินค้าในการจัดเก็บภายในระยะเวลาที่กำหนด • ใช้โปรแกรมมาตรฐานในการทำรายงานนำเสนอข้อมูลที่รวบรวม วิเคราะห์ สรุป นำเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อใช้ในการตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง • รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพและผลการปฏิบัติงานให้หน่วยงาน, ผู้เกี่ยวข้อง และผู้บังคับบัญชารับทราบ • ให้คำแนะนำและถ่ายทอดความรู้ด้านเมล็ดพันธุ์ให้กับทีมงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง • ดูแลรักษา จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือในห้องปฏิบัติการให้พร้อมใช้งานและได้มาตรฐาน • ดำเนินงานตามระบบมาตรฐาน ISO • ดำเนินงานด้านความปลอดภัย, พลังงานและระบบ 5 ส. • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
คุณสมบัติผู้สมัคร
  1. เพศชาย/หญิง, อายุ 23-30 ปี
  2. จบการศึกษาระดับปริญญาโท ในสาขาเกษตร, พืชไร่, เทคโนโลยีการผลิต หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  3. ประสบการณ์อย่างน้อย 1-3 ปี ด้านการตรวจสอบคุณภาพทุกกระบวนการ
  4. มีทักษะการบริหารจัดการข้อมูล, ทักษะการสื่อสาร, มีความละเอียดรอบคอบ, มีทัศนคติที่ดี, มีความซื่อสัตย์
  5. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS Office ได้ดี
  6. สามารถอ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้
  7. สามารถปฏิบัติงานที่โรงงานจังหวัดลพบุรีได้
  8. สามารถปฏิบัติงาน 6 วันต่อสัปดาห์ได้
วิธีการสมัคร
- สมัครผ่านทาง Email - สมัครผ่านทาง JobThai
ติดต่อ
คุณจุฬาลักษณ์ สิริอำไพรัตน์
Charoen Pokphand Produce Company Limited
89 อาคารเอไอเอแคปปิตอล เซ็นเตอร์
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 02-7647000 ต่อ 518, 519
อีเมล : cpproduce_11@trustmail.jobthai.com (อีเมลนี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน)
สถานที่ปฏิบัติงาน
โรงงานปรับสภาพเมล็ดพันธ์ุ จังหวัดลพบุรี
ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
เลือกวิธีการสมัครงาน
สมัครด่วน
สมัครด้วยประวัติที่ฝากกับ JobThai
ส่งไฟล์ประวัติ
สมัครด้วยการส่งไฟล์เรซูเม่ ผลงาน หรืออื่นๆ
ส่งอีเมล
สมัครงานนี้ผ่านอีเมล
กรอกประวัติแบบย่อ
สมัครงานง่ายๆ ด้วย Easy Form
งานอื่น ๆ ของบริษัทนี้