24 ก.พ. 64

จนท.พัฒนาความยั่งยืน

pin locationLocation
pin location
brt iconสะพานพระราม 9
salary iconSalary
salary iconตามตกลง
number of positions iconVacancies
number of positions icon1
Apply
Job Descriptions
• ดำเนินงานพัฒนา ประมวลผลข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา และประเมินสถานะด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท • รวบรวมข้อมูลในการจัดทำรายงานความยั่งยืน เพื่อนำเสนอ และดำเนินการจัดทำเป็นรูปเล่มเพื่อการสื่อสารให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร • ประสานงาน ติดตาม รวมทั้งให้คำปรึกษาและคำแนะนำแก่หน่วยงานต่างๆ เพื่อพัฒนา การปฎิบัติงานด้านความยั่งยืนของบริษัท • พัฒนาระบบการประเมินความยั่งยืน (แบบประเมินความยั่งยืน การตรวจ และรายงานผล) เพื่อให้การประเมินมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น • ศึกษาแนวทางการประเมินความยั่งยืนในระดับสากล เพื่อพัฒนาการปฎิบัติงานด้านความยั่งยืนของบริษัทให้เป็นที่น่าสนใจของนักลงทุน • ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำรายงานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
Qualifications
 1. ปริญญาตรี-โท สาขาด้านการกำกับดูแลกิจการ(Corporate Governance) / การบริหารจัดการองค์กร / บริหารธุรกิจ / เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ
 2. มีประสบการณ์การทำงานในงานที่เกี่ยวข้อง(งานความยั่งยืน) 2-5 ปี
 3. สามารถใช้โปรแกรม Computer พื้นฐาน (Microsoft Office) ได้ดีมาก
 4. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีทักษะด้านการสื่อสารและการประสานงานที่ดีมาก
How to apply
 • สมัครด้วยตนเอง
 • สมัครทางจดหมาย
 • ส่งใบสมัครทาง E-mail
 • สมัครผ่าน JobThai **แนบรูปถ่ายประกอบด้วย
 • Contacts
  แผนกบุคคล
  บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จำกัด (มหาชน)
  489 ถนนพระราม 3 (สำนักงานใหญ่กรุงเทพฯ)
  แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
  Tel. : เขตงานกรุงเทพฯ : 02-294-0071,73 ต่อ 113,112 เขตงานศรีราชา : 038-480-004, 038-481-371
  Email : tpcorp14_113@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
  Fax : 02-294-0150
  Location
  แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
  See Map
  Application Methods
  Apply Now
  Apply by sending JobThai resume.
  Upload Files
  Apply by uploading resume, portfolio, etc.
  Send Email
  Apply by sending email.
  Easy Form
  Apply by filling your brief profile in the form.
  Other positions at this company