28 ก.ย. 64

เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า สาขาวังสะพุง (จ.เลย)

pin location
pin location

จ.เลย

salary icon
salary iconตามโครงสร้างบริษัท + ค่า Incentive
number of positions icon
number of positions icon1 อัตรา
1. วิเคราะห์ ประเมิน ตรวจสอบคุณสมบัติของลูกค้า ตลอดจนให้บริการลูกค้าเพื่อจัดทำสินเชื่อ ตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด 2. ออกตลาด แสวงหาลูกค้าใหม่ 3. ลงพื้นที่ตรวจเครดิตของลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการตามโยบายสินเชื่อของบริษัท 4. ติดตามเร่งรัดหนี้สินและเจรจากับลูกค้าที่ค้างชำระค่างวด 5. ติดตามการยึดรถในกรณีมีการค้างชำระ
  1. ชาย/หญิง อายุ 23-35 ปี
  2. วุฒิ ปวส. / ปริญญาตรี
  3. หากมีประสบการณ์ตรงทางด้านสินเชื่อ หรือ ธุรกิจไฟแนนซ์ วุฒิ ม.6 ขึ้นไปยินดีรับพิจารณา
  4. มีทักษะในการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้
  5. มีความสามารถในการขับรถยนต์ + รถจักรยานยนต์
  6. หากมีใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิต หรือ ประกันวินาศภัย จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  7. **หากมีประสบการณ์งานด้านลิสซิ่ง ธนาคาร ด้านเร่งรัดหนี้สินหรือติดตามทวงหนี้จะพิจารณาเป็นพิเศษ**
- สมัครด้วยตนเองทีสาขา หรือ - อีเมล hr@hengleasing.co.th - https://hr.hengleasing.com
คุณโอ
บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
LINE ID: 0642541464
จังหวัดเลย