JobThai
30 มิ.ย. 65

Software Engineer - ทำงานแบบ Hybrid (Work from Anywhere+Office)

pin location
pin location

หลายจังหวัด

salary icon
salary iconตามประสบการณ์
number of positions icon
number of positions iconหลายอัตรา
-พัฒนา Web Application, Mobile Application ส่วน Front-end (React Native, ReactJs, HTML5, CSS3 และอื่นๆ) - พัฒนา Backend for Frontends เพื่อทำงานร่วมกับ Client บน Platform ต่างๆ เช่น iOS / Android และ Web Front-end (ReactJS, HTML5, CSS3 และอื่นๆ) - พัฒนา Microservice เพื่อทำงานร่วมกับ Client บน Platform ต่างๆ เช่น iOS / Android และ Web Front-end (Node.js, GraphQL, MongoDB และอื่นๆ) - ออกแบบ Database เพื่อใช้สำหรับ Web Application, APIs - เขียนและออกแบบ Test Case ในระดับของ Development Test -ใช้ Version control tools เช่น Git ในการทำงาน ** ทำงานจากที่ไหนก็ได้ จังหวัดใดก็ได้ ไม่ว่าจะทำงานที่บ้าน หรือร้านกาแฟ เปิดอิสระการทำงานโดยไม่จำเป็นต้องเข้าออฟฟิส ** ** สำหรับคนที่อยากเข้าออฟฟิศบ้าง เรามีออฟฟิศอยู่ที่กรุงเทพฯ และ เชียงใหม่ ** ** เวลาทำงาน 40 ชั่วโมง/ สัปดาห์ ** Stack และ Technology ที่พวกเราใช้ -HTML, CSS, SCSS -Javascript -ReactJS, React Native -PHP, Laravel -Node.js -GraphQL -MongoDB, MySQL, PostgreSQL -Docker -AWS -Kubernetes -Jenkins -Firebase
 1. ​​วุฒิปริญญาตรี ใน วิศวกรรมศาสตร์ (ไม่จำกัดสาขา) วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 2. สัญชาติไทย - Thai Nationality
 3. สามารถออกแบบและพัฒนา Front-end Web, Back-end Services จนถึง Database
 4. มีความเข้าใจในเรื่อง Test Case, Unit Test, Integration Test, System Test
 5. รักการเขียนโค้ดอย่างสุดหัวใจ มองทุกอย่างเป็นอัลกอริทึม
 6. คลั่งไคล้และพร้อมเปิดใจในเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
 7. ทำงานเป็นทีมและเข้ากับผู้อื่นได้
 8. มีแรงกระตุ้นจากภายในและชอบพัฒนาตัวเอง
 9. มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ให้กับคนอื่นได้
 10. สามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 11. มีความคิดสร้างสรรค์ ชอบความท้าทาย และรักความก้าวหน้า
- สมัครผ่านระบบ JobThai - สามารถสมัครได้ด้วยตนเอง (สำหรับงานในสาขา กทม. เท่านั้น) เอกสารสมัครงาน เมื่อได้รับการเรียกสัมภาษณ์ 1. สำเนาบัตรประชาชน 2. สำเนาทะเบียนบ้าน 3. สำเนาหลักฐานการศึกษา (Transcript) 4. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 ใบ 5. สำเนาหลักฐานการพ้นภาระทางทหาร (เพศชาย) 6. สำเนาใบผ่านงาน (ถ้ามี) 7. ตัวอย่างผลงาน (Portfolio) (ถ้ามี) - เฉพาะ บางตำแหน่งเช่น Computer Graphics, Photo Content, Multimedia Designer เป็นต้น หมายเหตุ : เซ็นรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ
คุณอารดา แย้มนวล
THiNKNET Co., Ltd.
หลายจังหวัด