27 ก.ค. 64

Branch Business Analyst

pin location
pin location

เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร

salary icon
salary icon18,000 - 25,000 บาท
number of positions icon
number of positions icon60 (จังหวัดละ 1 คน)
1. ศึกษา ตรวจสอบข้อมูลการปฏิบัติงานของสาขา 2. วิเคราะห์ผลเบื้องต้น (การบริหารงาน และกิจกรรมในธุรกิจสาขา) พร้อมทั้งสรุปข้อมูลและรายงานผลต่อประธานบริษัทเป็นรายเดือน 3. ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การปฏิบัติงานสัมฤทธิ์ผลตามแผนงาน 4. สนับสนุนการแก้ไขปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของสาขาเพื่อให้การพัฒนาระบบบริหารเป็นไปตามนโยบายบริษัท 5. งานอื่น ๆ ที่ไ้ด้รับมอบหมาย หมายเหตุ ปฏิบัติงาน ต่างจังหวัด 3 สัปดาห์ และ กทม. 1 สัปดาห์ บริษัท ฯ รับผิดชอบค่าที่พักและค่าเดินทางทั้งหมด
  1. ชาย / หญิง อายุไม่เกิน 25 ปี
  2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา เกรดเฉลี่ยที่ 3.00 เป็นต้นไป
  3. มนุษย์สัมพันธ์ดี สื่อสารและประสานงานดีเยี่ยม
  4. เป็นนักศึกษาพฤติกรรมดี กิจกรรมเด่น
  5. มีน้ำใจโอบอ้อมอารี
  6. ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
- สามารถสมัครด้วยตัวท่านเอง - ส่งใบสมัครมาที่อีเมล recruit.siamsmile@gmail.com - สมัครผ่าน JobThai
คุณมนัสนันท์ ธนูทอง
บริษัท สยามสไมล์โบรกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
89/6-10 เฉลิมพงษ์
แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220
LINE ID: ssrecruitment
แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร