30 ก.ค. 64

Admin ฝ่ายการตลาด

pin location
pin location

อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

salary icon
salary iconตามโครงสร้างบริษัท
number of positions icon
number of positions icon1 อัตรา
1. ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายนอก และภายใน เพื่อแก้ปัญหา หรือให้ข้อมูลกับลูกค้า อย่างถูกต้อง 2. ติดต่อประสานงานกับ Supplier ในการจัดกิจกรรมทางการตลาดต่าง ๆ 3. จัดทำรายงานเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมทางการตลาด 4. จัดทำและจัดเก็บเอกสารของฝ่ายการตลาด จัดเก็บ และดูแลเครื่องมือทางการตลาด 5. สามารถใช้สื่อ Social Modia ครบวงจร และสื่อต่าง ๆ สำหรับใช้ในการตลาด 6. จัดทำและจัดการเนื้อหา (Content) บนสื่อ Social Modia 7. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า ทางสื่อ Social Modia เพื่อให้เกิดความเข้าใจกับสินค้า 8. งานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
  1. เพศชาย / หญิง อายุ 22 - 28 ปี
  2. วุฒิปริญญาตรี การตลาด บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  3. มีประสบการณ์ด้านการตลาด ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  4. มีประสบการณ์ด้านการตลาด อย่างน้อย 1 ปี
  5. มีมนุษยสัมพันธ์ดีและสามารถทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี
  6. มีความรู้ความชำนาญด้านคอมพิวเตอร์
  7. สามารถขับขี่รถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่ถูกต้อง
  8. สามารถเดินทางมาทำงานเองได้ บริษัทไม่มีรถรับส่ง
- ติดต่อทางโทรศัพท์ 0819405449 - สมัครทาง E-mail - สมัครด้วยตัวเองที่สำนักงานใหญ่ พร้อมสัมภาษณ์ - สมัครผ่าน JobThai
คุณสุนันทา
บริษัท บ้าน สิริศาย์ จำกัด
39/38 หมู่ 2 ถนนสาย 36
ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
LINE ID: 0819405449
ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
ถนนสาย 36 ทางไประยอง เยื้องกับสนามแข่งรถพีระอินเตอร์เนชั่นเนลเซอร์กิต