รับสมัครด่วน
23 ก.ย. 64

หัวหน้าวิศวกรไฟฟ้า (Solar Rooftop)

pin location
pin location

หลายจังหวัด

salary icon
salary iconตามโครงสร้างของบริษัท
number of positions icon
number of positions icon2
- ควบคุมงานก่อสร้าง / บริหารโครงการก่อสร้างพลังงานทดแทน Solar Rooftop ตามพื้นที่ได้รับมอบหมายนั้นให้เป็นไปตามมาตราฐานด้ายวิศวกรรม
  1. เพศชาย / หญิง อายุ 30-40 ปี
  2. วุฒิ ป.ตรี วิศวกรรรมศาสตร์ (วศ.บ) สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง และมีใบประกอบวิชาชีพ (กว.ภาคี ) ขึ้นไปเท่านั้น
  3. มีประสบการณ์การควบคุมงานก่อสร้าง 5 ปีขึ้นไป และมีประสบการณ์ด้านการควบคุม /บริหารโครงการก่อสร้าง Solar Rooftop
  4. สามารถไปประจำโครงการก่อสร้างต่างจังหวัดได้
  5. สามารถขับรถได้และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
  6. มีทัศนคติที่ดี ตั้งใจ ขยัน และสามารถทำงานเป็นทีมได้
1.สมัครผ่านทาง JobTHAI 2.สมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัทฯ (ทั้งสำนักงานใหญ่ และโรงงาน ตามตำแหน่งงาน) 3.สมัครผ่านอีเมล์ พร้อมแนบ CV หรือ RESUME 4.สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคล สำนักงานใหญ่ : 02-242-5883-4 โรงงาน : 02-985-2250-3
คุณเอกภพ จุมพลหล้า
บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
ตามพื้นที่ต่างจังหวัดที่ได้รับมอบหมย
หลายจังหวัด