3 ส.ค. 64

หัวหน้าทีมขายเอเย่นต์-ธุรกิจสุรา (สุพรรณบุรี)

pin location
pin location

จ.สุพรรณบุรี

salary icon
salary iconตามโครงสร้างบริษัท
number of positions icon
number of positions icon3
- กำหนดแผนเข้าเยี่ยมร้านซับเอเย่นต์อย่างชัดเจน - แจ้งเป้าหมายการขาย และกิจกรรมส่งเสริมการขายให้ร้านซับเอเย่นต์ได้รับทราบอย่างชัดเจน - วิเคราะห์และติดตามผลงานกิจกรรมส่งเสริมการขายของร้านซับเอเย่นต์เพื่อให้ถึงเป้าหมายที่กำหนด - ดูแลและควบคุมราคาของสินค้า ให้เป็นไปตามราคาโครงสร้างของบริษัท - สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเอเย่นต์และซับเอเย่นต์ เพื่อผลักดันกิจกรรมการส่งเสริมการขาย - ผลักดันสินค้าและกระจายสื่อทุก SKU เข้าร้านซับเอเย่นต์ - จัดทำข้อมูลเอเย่นต์และซับเอเย่นต์ ให้เป็นระบบและสมบูรณ์ (Customer Record Card)
  1. ปริญญาตรีด้านการขาย/การตลาด/การบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  2. ประสบการณ์ด้านการขายสินค้าอุปโภคบริโภคอย่างน้อย 3 ปี
  3. มีความคล่องตัวในเรื่องเวลาการปฏิบัติงาน ขับรถยนต์ได้
  4. มีทักษะและความเข้าใจในการผลักดันยอดขายด้วยกิจกรรมทางการตลาด
  5. มีทักษะในการเจรจาต่อรอง และการโน้มน้าว
  6. มีทักษะในการติดต่อประสานงาน
  7. สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และทำงานในสภาวะความกดดันได้เป็นอย่างดี
- สมัครผ่าน JobThai - สมัครทาง Email - ผู้สนใจสามารถสมัครงานผ่านเว็บไซต์ https://careers.thaibevgroup.com
คุณธิดารัตน์
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) (Thai Bev)
จังหวัดสุพรรณบุรี