รับสมัครด่วน
27 พ.ย. 64

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.วิชาชีพ) อาวุโส

pin locationสถานที่ปฏิบัติงาน
pin location

อ.ปลวกแดง จ.ระยอง

salary iconเงินเดือน
salary iconตามโครงสร้างบริษัท
number of positions iconอัตรา
number of positions icon2 อัตรา
สมัครงาน
รายละเอียดงาน
- ดำเนินการตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างและพนักงานปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม ในการทำงาน วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกันและขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัยเสนอต่อนายจ้างได้ - สามารถประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน วิเคราะห์แผนงานโครงการ รวมทั้งข้อเสนอแนะของ หน่วยงานต่าง ๆ และเสนอแนะมาตรการความปลอดภัยในการทำงานต่อนายจ้างได้ - สามารถแนะนำ ให้คำแนะนำ หรือฝึกสอน อบรมพนักงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานปลอดจากเหตุอันจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยในการทำงาน - ทำการตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงานและตรวจสอบเอกสารหลักฐานรายงานในการตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการทำงานภายในสถานประกอบกิจการ - ตรวจสอบหาสาเหตุการประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องจากการทำงานของลูกจ้างร่วม และรายงานผล รวมทั้งเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาต่อนายจ้างโดยไม่ชักช้า - ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมความปลอดภัยในการทำงาน - ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานอื่นตามที่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหารมอบหมาย
คุณสมบัติผู้สมัคร
 1. ชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
 2. วุฒิ ปริญญาตรีสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 3. มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และระบบการจัดการด้านความปลอดภัย
 4. มีทักษะในการบริหารจัดการ วิเคราะห์ การคิดอย่างเป็นระบบ และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
 5. มีภาวะความเป็นผู้นำ, ความคิดริเริ่ม และการควบคุมติดตามงาน
 6. มีความรู้ด้านความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับภาวะแวดล้อม (สารเคมี) สารเคมีอันตราย
 7. เคยทำงานในโรงงานสายการผลิตที่มีการควบคุมดูแล ท่อแก๊ส / บ่อชุปสี / ประกอบโครงสร้างเหล็ก
 8. มีใบ Certification สำหรับงาน 4 ผู้ หรือ ควบคุมสารเคมี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 9. เคยดูแลและชี้แจงการดำเนินงานด้านกากอุตสาหกรรม
 10. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ (MS Word, Excel และ PowerPoint) ได้อย่างดี
 11. มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร การฝึกสอน อบรมที่ดี
วิธีการสมัคร
 • สมัครด้วยตนเองที่บริษัทฯ
 • สมัครผ่าน JobThai.com (Click Apply Now)
 • สมัครทาง E-mail
 • หมายเหตุ : พิจารณาเฉพาะใบสมัครที่มีรูปถ่ายเเนบมาด้วยเท่านั้น
 • ติดต่อ
  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
  บริษัท ซีไอเอ็มซี วีฮีเคิล (ประเทศไทย) จำกัด
  7/258 ม. 6 นิคมอุตสาหกรรม อมตะ ซิตี้
  ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140
  โทรศัพท์ : 038-650-681-7 มือถือ 089-815-2231
  อีเมล : cimc_75@trustmail.jobthai.com (อีเมลนี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน)
  แฟกซ์ : 038-650-684
  LINE ID: @867qvbfl
  สถานที่ปฏิบัติงาน
  ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
  เลือกวิธีการสมัครงาน
  สมัครด่วน
  สมัครด้วยประวัติที่ฝากกับ JobThai
  ส่งไฟล์ประวัติ
  สมัครด้วยการส่งไฟล์เรซูเม่ ผลงาน หรืออื่นๆ
  ส่งอีเมล
  สมัครงานนี้ผ่านอีเมล
  กรอกประวัติแบบย่อ
  สมัครงานง่ายๆ ด้วย Easy Form