รับสมัครด่วน
27 ก.ค. 64

เจ้าหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์

pin location
pin location
brt iconวัดดอกไม้
salary icon
salary iconตามโครงสร้าง
number of positions icon
number of positions icon1
ภาพรวม รับผิดชอบการติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยเป็นการสื่อสารสองทางกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เช่น ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ นักลงทุน คู่ค้าทางธุรกิจ หน่วยงานกำกับดูแล และสื่อมวลชน ตลอดจนการรายงานข้อมูลสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ ลักษณะงาน 1. จัดทำและนำส่งรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ 2. สื่อสารและประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ แก่นักลงทุนและผู้สนใจ 3. จัดทำข้อมูลและเอกสารสำหรับการประชุมกับผู้ลงทุนผู้ถือหุ้น 4. จัดทำและดูแลทะเบียนผู้ถือหุ้น 5. งานผู้ช่วยเลขานุการบริษัท
  1. เพศหญิง อายุ 22 - 25 ปี
  2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
  3. มีประสบการณ์ในตำแหน่ง 0 – 2 ปี
  4. ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่
  5. มีทักษะการสื่อสาร ประสานงานดี
  6. มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียน ในระดับดี
สมัครผ่าน www.JobThai.com (Click Apply Now)
คุณชานนท์
บริษัท สิวารมณ์ เรียลเอสเตท จำกัด
662/45 ถนนพระราม 3
แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
: 02-295-3361 ต่อ 214 , 092-282-9263
แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
รถเมล์สาย 89,35,205 BRT (วัดดอกไม้)