รับสมัครด่วน
16 ก.ย. 64

Call Center

pin location
pin location

เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

salary icon
salary icon15,000-20,000+++
number of positions icon
number of positions icon5 อัตรา
- ดูแลและให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันกับลูกค้าที่ติดต่อเข้ามาผ่านทางโทรศัพท์ ในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท อาทิ การติดตามสถานะพัสดุ การรับสมัครสมาชิก กิจกรรมส่งเสริมการขาย สถานที่ตั้งของบริษัทและสาขา - ตอบคำถามลูกค้า โดยให้เป็นไปตามแนวทางการตอบคำถามมาตรฐานที่บริษัทกำหนดไว้ - สำหรับกรณีที่เป็นเหตุการณ์อยู่นอกเหนือการควบคุม ให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเบื้องต้น และสรุปข้อมูลเร่งด่วนให้ผู้บังคับบัญชาทราบต่อไป ศึกษาความรู้และเทคนิคใหม่ๆ เพื่อนำมาปรับปรุงพัฒนาการทำงานของตนเองให้ทันกับสถานการณ์ในปัจจุบัน และสามารถรองรับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ - สนับสนุนงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา หมายเหตุ : สัมภาษณ์ ทราบผลทันที เริ่มงานได้เลย
  1. วุฒิการศึกษา ปวส.- ปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
  2. เปิดรับนักศึกษาจบใหม่ หรือผู้ที่ยังไม่มีประสบการณ์
  3. หากมีประสบการณ์อย่างน้อย 6 เดือน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  4. มีทักษะความสามารถในการใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
  5. มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ Ms.Office
  6. มีความสามารถในการสื่อสารและประสานทำงานร่วมกันภายในทีมและนอกทีมได้เป็นอย่างดี
  7. สามารถทำงานภายใต้แรงกดดัน
  8. มีจิตบริการ และสามารถทำงานเป็นทีมได้
  9. ทำงาน 6วัน (วันหยุดไม่ตรง ศุกร์,เสาร์,อาทิตย์)
  10. กะงาน 8:00-17:00, 9:00-18:00,11:00-20:00
- สมัครผ่าน JobThai - สัมภาษณ์รู้ผลทันที !!
คุณมะเหมี่ยว
Flash Express
LINE ID: 0889694787
อาคารฟอรั่ม ทาวเวอร์ MRT ห้วยขวาง
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
เดินทางโดยใช้ MRT ลงสถานีพระราม9 ประตู3