24 ก.ค. 64

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

pin locationสถานที่ปฏิบัติงาน
pin location

เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

salary iconเงินเดือน
salary iconตามตกลง
number of positions iconอัตรา
number of positions icon1 อัตรา
online interview iconสัมภาษณ์งานออนไลน์
สมัครงาน
รายละเอียดงาน
1.จัดทำรายงานวิเคราะห์ทางการบัญชีต่างๆ เช่น รายงานการวางแผนภาษี รายงานวิเคราะห์ยอดขาย รายงายวิเคราะห์ลูกหนี้ รายงานวิเคราะห์ต้นทุน เป็นต้น เพื่อให้รายงานต่างๆ ที่ได้เป็นไปอย่างถูกต้อง และครบถ้วน ได้ตามมาตรฐานทางบัญชี 2.ตรวจสอบการปฏิบัติงานบัญชี รวมถึงการปิดบัญชีทั้งหมดขององค์กร ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และตรงตามมาตรฐานบัญชี 3.ร่วมจัดวางและปรับปรุงทางเดินเอกสาร (Document Flow) และขั้นตอนการปฏิบัติงานบัญชี เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนงานอย่างมีระบบ รวดเร็ว และไม่ซ้ำซ้อน 4.ร่วมจัดวางและปรับปรุงรูปแบบของสมุดบัญชี ทะเบียน ใบสำคัญ (Voucher) และเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานบัญชีให้สอดคล้องกับธุรกิจ และข้อบังคับของกฎหมาย 5.ร่วมจัดวางและปรับปรุงผังบัญชี (Chart of Accounts) รหัสบัญชี และคำอธิบายวิธีการบันทึกบัญชี 6.ร่วมจัดวางระบบควบคุมภายใน ( Internal Control ) เพื่อให้การปฏิบัติงานของบุคลากรเป็นไปตามระบบและขั้นตอนที่วางไว้ เพื่อป้องกันมิให้เกิดการทุจริตหรือผิดพลาด 7.ประสานงานกับผู้สอบบัญชี เพื่อให้งบการเงินของบริษัทได้รับการตรวจสอบโดยถูกต้อง 8.ร่วมกำหนดแนวทางปฏิบัติในการเสียภาษีให้ถูกต้องและประหยัด พร้อมทั้งจัดวางแผนทางภาษี ( Tax Planning )
คุณสมบัติผู้สมัคร
  1. เพศหญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
  2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  3. มีประสบการณ์ในด้านงานบัญชี 7 ปีขึ้นไป
  4. สามารถใช้งานโปรแกรม ERP, NaVision ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ!
  5. มีความรับผิดชอบสูง และสามารถปฏิบัติงานภายใต้แรงกดดันได้เป็นอย่างดี
  6. มีทักษะติดต่อสื่อสารและการประสานงานได้เป็นอย่างดี
วิธีการสมัคร
- LINE @hr.jslglobalmedia - อีเมล์ recruit@jslglobalmedia.com - โทรศัพท์ 02-731-0630 หรือ 091-557-9107
ติดต่อ
แผนกทรัพยากรมนุษย์
บริษัท เจ เอส แอล โกลบอล มีเดีย จำกัด
154 ซอยลาดพร้าว 107 ถนนลาดพร้าว
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ : 02-731-0630 หรือ 091-557-9107
อีเมล : jsl-global_38@trustmail.jobthai.com (อีเมลนี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน)
แฟกซ์ : 02-731-3699
เว็บไซต์ : www.jslglobalmedia.com
สถานที่ปฏิบัติงาน
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
วิธีการเดินทาง
Google Maps : https://goo.gl/maps/QS84XaeB5Xk
ใช้งานแผนที่
เลือกวิธีการสมัครงาน
สมัครด่วน
สมัครด้วยประวัติที่ฝากกับ JobThai
ส่งไฟล์ประวัติ
สมัครด้วยการส่งไฟล์เรซูเม่ ผลงาน หรืออื่นๆ
ส่งอีเมล
สมัครงานนี้ผ่านอีเมล
กรอกประวัติแบบย่อ
สมัครงานง่ายๆ ด้วย Easy Form