21 ต.ค. 64

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยอาชีวะอนามัยหรือหัวหน้าหน่วย

pin location
pin location

เขตประกอบการอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ สระบุรี จ.สระบุรี

salary icon
salary iconตามโครงสร้างบริษัท
number of positions icon
number of positions icon1
ตรวจสอบวิเคราะห์ เสนอแนะตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ ดำเนินการตามมาตรฐานISO 9001, 14001,45001 HALAL ,GMP ,HACCP วิเคราะห์,ชี้บ่งอันตราย เสนอมาตรการป้องกันและขั้นตอนการทำงานที่ปลอดภัย และประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัย ในการทำงานแต่ละแผนกในโรงงานตั้งแต่ คลังวัตถุดิบ, แลป ,ผลิต,ซ่อมบำรุง,แวร์เฮ้าส์,งานบรรทุกขนส่ง เป็นวิทยากร ฝึกสอน อบรมพนักงาน คุณสมบัติตาม พรบ.ความปลอดภัย พ.ศ.2554 จัดให้มีการตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน แสงเสียงความร้อน จัดทำแผนงานด้านความปลอดภัย Master plan จัดทำคู่มือข้อบังคับความปลอดภัยให้สอดคล้องกับลักษณะงานและความเสี่ยง จัดทำรายงานสถิติการประสบอันตราย จัดทำ และรับรองรายงาน จป.วิชาชีพ ส่งหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง บริหารจัดควบคุม Budget วัสดุอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยและนำเสนอ capex โครงการที่เกี่ยวข้องกับงานความปลอดภัย ตรวจสอบ ควบคุม ดำเนินการด้านเอกสาร ,จัดอบรม และควบคุมหน้างาน ที่มีการว่าจ้างผู้รับเหมา ติดตามข้อมูลการแก้ไข และการดำเนินการด้านความปลอดภัยให้ผู้จัดการทราบทุกสัปดาห์ จัดทำเอกสารรายงานที่เกี่ยวข้องส่งหน่วยงานราชการตามกฎหมาย จัดทำข้อกำหนดมาตรการความปลอดภัยเพิ่มเติมเพื่อแก้ไข จากการตรวจสอบของลูกค้า ประสานงานข้อมูลอันตราย สถิติความปลอดภัย วิเคราะห์แนวโน้ม และการจัดการร่วมกับผู้เกี่ยวข้อง คปอ.,หัวหน้างาน เพื่อปรับปรุงพัฒนาและป้องกันอันตราย
  1. อายุ 23 ขึ้นไป
  2. การศึกษาระดับ ปริญญาตรี ด้านอาชีวอนามัย
  3. มีประสบการณ์โดยตรง ด้านอาชีวอนามัย 1-2 ปี
  4. มีภาวะความเป็นผู้นำ มีความรับผิดชอบสูง
- ส่งจดหมายสมัครงาน - ส่ง resume ทาง E-Mail - สมัครผ่าน JobThai
คุณธนิดาแสนจินดา
บริษัท ริเวอร์โปร์ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด
48 หมู่ 3 ถ.เทพารักษ์
ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
: 02-384-7378 -80 เทพารักษ์ / 036-373-717-8 / 085-488-5309 (สระบุรี)
WHA Saraburi Industrial Land
ตำบลบัวลอย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี