JobThai
19 ส.ค. 65

เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย

pin location
pin location

เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

salary icon
salary iconไม่ระบุ
number of positions icon
number of positions icon2
1.จัดทำเอกสาร ใบเสนอราคา ใบสั่งขาย และเอกสารต่าง ๆ ให้แก่พนักงานขาย และลูกค้า 2.ติดต่อลูกค้า ติดตามงานขายและประสานงานแผนกต่าง ๆ เพื่อให้งานขายสำเร็จลุล่วง 3.ออกไปพบลูกค้ากับพนักงานขายเป็นบางครั้ง 4.วางแผนงานขายร่วมกับพนักงานขาย
  1. ชาย / หญิง อายุ 22 - 35 ปี
  2. จบการศึกษา ปวส., ปริญญาตรี
  3. สามารถจัดการงานเอกสารได้อย่างเป็นระบบ
  4. มีทักษะการคุย สามารถติดต่อลูกค้า และประสานงานกับแผนกต่างๆได้
  5. มีไหวพริบสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
  6. ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน และพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆตลอดเวลา
  7. สามารถปฎิบัติงานนอกสถานที่ได้
  8. ถ้ามีความรู้ด้านเคมีภัณฑ์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
-สมัครทาง E-mail -สมัครด้วยตนเอง -สมัครทางไปรษณีย์ -สมัครผ่าน JobThai (Click Apply Now)
คุณโสภาวรรณ ทิพย์นวล
บริษัท เคมเวิร์ค จำกัด
638 ซ.สวนพลู 7 ถ.สาทรใต้
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร