18 มิ.ย. 64

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ - TBR (สมุทรสาคร)

pin locationworkLocation
pin location

จ.สมุทรสาคร

salary iconsalary
salary iconตามโครงสร้างบริษัท
number of positions iconnumberOfPositions
number of positions icon1 อัตรา
shortcutApply
jobDescription
→ควบคุมดูแลกระบวนการตรวจรับให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติ (เช่น การจัดคิวการลงสินค้า, การสุ่มตัวอย่าง ฯลฯ) →จัดสรร ควบคุม การทำงานของพนักงานประจำลาน และพนักงานขับรถฟอร์คลิฟท์ ให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ →ดูแลการจัดเรียงสินค้าให้สามารถ FIRST IN FIRST OUT ได้ และทำการควบคุมการรับและจ่ายให้เป็นแบบ FIFO ด้วย →ดูแลการจัดเรียงสต็อคสินค้าให้มีระเบียบ ปลอดภัย ไม่ให้เกิดความสูญเสีย และตรวจตราความเรียบร้อยอยู่เสมอ →ชี้บ่งความเสี่ยงในสายงานของตน และกำกับดูแลการจัดการความเสี่ยงและนำเสนอรายงาน →ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
jobAttribute
  1. ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
  2. มีประสบการณ์ในการบริหารแรงงานหรือควบคุมงานอย่างน้อย 2 ปี
  3. มีความรู้เกี่ยวกับการบริหารสินค้าคงคลัง
  4. มีความรู้เกี่ยวกับการบริหารสินค้าคงคลัง
  5. มีความรู้ด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการทำงาน
  6. มีทักษะและจิตวิทยาในการบริหารจัดการพนักงาน
  7. แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นได้ดี
  8. มีทักษะในการใช้โปรแกรม MS Outlook, MS Office (Word, Excel, PowerPoint) ได้อย่างดี
companyBenefitcompanyBenefitLink
applyMethod
- สมัครผ่าน JobThai - สมัครทาง Email - ผู้สนใจสามารถสมัครงานผ่านเว็บไซต์ https://careers.thaibevgroup.com
jobContact
คุณปิยาภรณ์ ปฐวีสมุทร
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) (Thai Bev)
email : thaibev_1028@trustmail.jobthai.com emailDescription
workLocation
จังหวัดสมุทรสาคร
applySectionTitle
jobthai
jobthai
attachFile
attachFile
email
email
easyForm
easyForm
header