20 ก.ย. 64

HR Business Partner

pin location
pin location

กรุงเทพมหานคร

salary icon
salary iconตามโครงสร้างบริษัทฯ
number of positions icon
number of positions icon5
1.ดูแลการสรรหาและคัดเลือกพนักงาน 2.งานประกันสังคม/สวัสดิการต่างๆ ของพนักงานภายในองค์กร 3.จัดฝึกอบรมให้กับพนักงาน 4.ติดตามการปฎิบัติงานและ ประเมินผลการปฎิบัติงานประจำปี 5.จัดกิจกรรมพนักงานสัมพันธ์ 6.ปฎิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
  1. วุฒิการศึกษาปริญญาโท ปริญญาตรี สาขาทรัพยากรบุคคล, รัฐศาสตร์, รัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  2. จบใหม่ หรือมีประสบการณ์ 2 ปี ขึ้นไป
  3. ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ MS Office เป็นอย่างดีเยี่ยม
  4. มีทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
  5. สามารถเดินทางไปปฏิบัตงานต่างจังหวัดได้
  6. สามารถปฎิบัติงานวันจันทร์-เสาร์ ได้
ผู้ที่สนใจสามารถสมัคร Online ผ่าน Job Thai โดยคลิก apply now ในตำแหน่งงานที่สนใจ
ปวีณา ผาแสง
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
กรุงเทพมหานคร