รับสมัครด่วน
24 พ.ย. 64

พนักงานขายทางโทรศัพท์/Telesales

pin location
pin location

อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

salary icon
salary iconตามตกลง
number of positions icon
number of positions icon2
ดูแลรับผิดชอบในการนำเสนอขายสินค้าและบริการงานตัดเลซอร์ บริการตัด พับ เชื่อมโลหะ งานรับผลิตชิ้นส่วนโลหะ งานโครงสร้างโลหะ งานโลหะ ในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ อุตสาหกรรมผลิตเครื่องจักร งานอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ อุปรกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ งานลวดลายเฟอร์นิเจอร์เพื่อการตกแต่ง งานfacadeและอื่นๆ ตามแบบหรือตามความต้องการของลูกค้า 1. หาข้อมูลลูกค้าใหม่ (Online-Offline) รวบรวมบันทึกข้อมูลรายละเอียดลูกค้า ได้แก่ ภพ 20 หนังสือรับรองบริษัท แผนที่บริษัทลูกค้า และเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 2. ประเมินและวิเคราะห์การขายและการตลาด 3. นำเสนอสินค้าและบริการของบริษัท เจราจาต่อรองเงื่อนไขการขาย ติดตามการขายและปิดการขาย สร้างยอดขายให้ได้ตามเป้าหมาย 4. จัดทำรายงานการขาย Sales Report นำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา 5. ติดตามงานผลิตที่ลูกค้าสั่งซื้อ ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆภายในบริษัท ไปจนถึงติดตามการส่งมอบสินค้าและประสานงานกับฝ่ายบัญชีและการเงินในการติดตามการชำระเงินจากลูกค้า 6. หน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
 1. เพศหญิงหรือชาย อายุ 25 - 35 ปี
 2. การศึกษาระดับปริญญาตรี
 3. ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
 4. มีความรู้เกี่ยวกับช่องทางการตลาดออนไลน์
 5. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint, Outlook) ได้เป็นอย่างดี สามารถใช้ Internet Browser และเครื่องมือในการค้นหาข้อมูลอย่างเช่น Google Search Engine ได้เป็นอย่างดี
 6. สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้เป็นอย่างดี
 7. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีจิตสำนึกในการให้บริการ
 8. มีทักษะในการสื่อสาร มีปฏิภาณไหวพริบและทักษะในการเจรจาต่อรอง
 9. มีทัศนคติเชิงบวก
 10. มีความกระตือรือร้น เรียนรูู้สิ่งใหม่ๆได้รวดเร็ว ติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆอยู่เสมอ
 11. ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน
 12. สามารถปฏิบัติหน้าที่ในสภาวะกดดันได้ดี
-ติดต่อที่บริษัท 98/98 ม.12 (โครงการสุวรรณบุตร เฟส1/1) -สมัครผ่าน JobThai (Click Apply Now) -ส่งใบสมัครทาง E-mail
คุณอรุณรัตน์
บริษัท สยาม พารากอน โซลูชั่นส์ จำกัด
98/98 ม.12 (โครงการสุวรรณบุตร เฟส1/1)
ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
LINE ID: espcherry
ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ