22 ก.ค. 64

ช่างเทคนิค (โครงการนาราสิริ พระราม2)

pin location
pin location

เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

salary icon
salary iconไม่ระบุ
number of positions icon
number of positions icon1
1.ควบคุม ตรวจสอบ ดูแล ซ่อมแซม งานระบบส่วนกลางทุกระบบในหน่วยงานที่รับผิดชอบ และ อุปกรณ์เครื่องมือต่างๆให้อยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งาน 2.ควบคุม ตรวจสอบ ดูแล งานเอกสารต่างๆ รวมถึงสรุปรายงานที่เกี่ยวข้องกับสายงานซ่อมบำรุงภายในหน่วยงานที่รับผิดชอบ 3.ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง รวมถึงทีมงานวิศวกรรมส่วนกลาง เพื่อให้งานโดยรวมของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ 4.อำนวยความสะดวกลูกค้าเมื่อพบเห็น รวมทั้งให้บริการ และให้คำแนะนำลูกค้าในด้านต่างๆ 5.ควบคุม ดูแล การปฎิบัติงานของผู้รับเหมารายย่อย ที่เข้ามาทำงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ 6.ควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุสิ้นเปลืองงานช่าง ให้มีประสิทธิภาพ และ พร้อมในการใช้งาน 7.วางแผนบำรุงรักษาเครื่องจักร และอุปกรณ์ต่างๆ ในหน่วยงานทั้งระยะสั้น ระยะยาว 8.วางแผนงาน พร้อมจัดเตรียมงบประมาณประจำปี สำหรับการ ซ่อมบำรุงรักษางานระบบต่างๆ ในหน่วยงานที่รับผิดชอบ 9.จัดประชุมช่างเทคนิค เพื่อสรุปปัญหา -อุปสรรค และแนวทางในการปฏิบัติงานทุกเดือน 10.ร่วมวางแผน ฝึกซ้อมกรณีฉุกเฉิน เช่น เกิดเหตุเพลิงไหม้, ไฟฟ้าดับ, ลิฟท์ขัดข้อง หรือระบบสำคัญชำรุดเสียหาย เป็นต้น 11.วางแผนการปฎิบัติของทีมงานให้มีประสิทธิภาพ และ บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานที่รับผิดชอบ 12.ปฏิบัติงานตามระบบของบริษัท ฯ อย่างเคร่งครัด เช่น ระบบ ISO 9001 : 2008 และ PQS เป็นต้น
  1. จบ ปวช.,ปวส. สาขาไฟฟ้ากำลัง อิเลคทรอนิคส์ เครื่องกล หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  2. มีประสบการณ์ทางด้านซ่อมบำรุงอาคารหรือสายงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 3 ปี
  3. มีความรู้ ความเข้าใจ และ ทักษะในงานระบบของอาคารเป็นอย่างดี
  4. มีทักษะความเป็นผู้นำ และมีความสามารถในการสื่อสารดี
  5. มีทักษะในการเรียนรู้ และมีใจรักงานบริการ
  6. สามารถทำงานหนัก / ทำงานเกินเวลาทำงานปกติ / ทำงานเป็นกะได้
- กรอกใบสมัครผ่าน เว็บไซต์บริษัท https://career.sansiri.com/Home.aspx - สมัครผ่าน E-mail พิจารณาเฉพาะใบสมัครที่แนบรูปถ่ายเท่านั้น ติดตามอัพเดทข่าวสารจากเราได้ที่ https://www.facebook.com/sansiricareers/
คุณรุ่งกานต์ สีทับทิม
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือฯ
แถวพระราม2(วงแหวนรอบนอก ถนนกาญจนาภิเษก)
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร