24 ก.ย. 64

ผู้จัดการแผนกผลิตอาหารสัตว์

pin location
pin location

อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร

salary icon
salary iconตามโครงสร้างองค์กร
number of positions icon
number of positions icon1 อัตรา
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. การวางแผนการผลิต - ประมาณการยอดการผลิต - วางแผนการใช้เครื่องจักร กำลังคนและวัตถุดิบ 2. การควบคุมการผลิต - กำหนดตารางการผลิต - ควบคุม ตรวจสอบกระบวนการในการผลิต 3. การบริหารความปลอดภัย - วางแผน ควบคุม ตรวจสอบการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงาน 4. การจัดการทั่วไป - ดูแลระบบบริหารคุณภาพต่างๆ - ดูแลการบริหารงานบุคคล - วางแผนและจัดทำงบประมาณประจำปี
  1. เพศชาย
  2. อายุระหว่าง 30-35 ปี
  3. ปริญญาตรี สาขาบริหารการจัดการ วิศวกรรมหรืออุตสาหกรรม หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  4. มีประสบการณ์ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมด้านการบริหารการผลิตอาหารสัตว์ 3-5 ปี
  5. สามารถเรียนรู้ระบบได้เร็ว ใช้โปรแกรม PC ได้ และสามารถตามเทคโนโลยีและโซลูชั่นใหม่ๆ ได้เป็นอย่างดี
  6. มีความสามารถการพัฒนาบุคลากร การแก้ไขปัญหา การคิดวิเคราะห์และตัดสินใจ และการทำงานเป็นทีม
  7. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ และสื่อสารด้านภาษาอังกฤษได้พอสมควร
  8. มีความรู้ 5ส ,Kaizen ISO, GMP, HACCP
- สมัครผ่านปุ่ม Apply Now ของ JobThai - สมัครผ่าน E-mail recruitment@inteqc.com
แผนกสรรหาทรัพยากรบุุคคล
INTEQC GROUP
77/12 ม.2ตำบลนาโคก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
ตำบลนาโคก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
http://www.inteqcgroup.com/assets/files/inteqc_map.pdf