24 ก.ค. 64

Mechatonic Engineering

pin location
pin location

อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ

salary icon
salary icon-
number of positions icon
number of positions icon1
1. ออกแบบ และ ติดตั้งระบบของเครื่องจักรกลที่ใช้ในอุตสาหกรรม 2.พัฒนาโปรแกรมที่ใช้ดึงข้อมูลและจัดเก็บข้อมูลรวมถึงรูปแบบรายงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 3.วิจัยและพัฒนาเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน 4.ปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา กฎ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง ข้อบังคับของบริษัทฯ 5.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 6.จัดสรรบริหารด้านการผลิต
 1. เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 2. จบปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์/Mechatronic/ไฟฟ้า/อิเลคทรอนิดส์/เครื่องมือวัด/เครื่องกล
 3. สามารถใช้งาน AutoCAD หรือ SolidWork หรือ AutoDesk สำหรับออกแบบได้
 4. สามารถเขียนโปรแแกรมโดยใช้ภาษา C++ หรือ VB หรือ LabView ได้
 5. สามารถเขียนโปรแกรม PLC และการเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ได้
 6. ผู้ที่เคยผ่านงานออกแบบและจัดสร้างระบบ Factory Automation มาก่อนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 7. มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 8. มีความอดทน ขยันหมั่นเพียร สามารถทำงานกลางแจ้งในสภาวะอากาศร้อนได้
 9. มีความละเอียดรอบคอบและตระหนักถึงความปลอดภัยในการทำงาน
 10. มีความรับผิดชอบและติดตามงาน
 11. มีทักษะในการติดต่อประสานงานที่ดี
 12. มีภาวะผู้นำ
- สมัครผ่าน JobThai - ส่ง E-mail ถึงฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท แสงเจริญแกรนด์ จำกัด และ บริษัท อุตสาหกรรมคลองสวนการฝ้าย จำกัด
212, 299 ซอยประชาอุทิศ90 ถนนประชาอุทิศ
ตำบลบ้านคลองสวน อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290
ตำบลบ้านคลองสวน อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ
- เฉพาะพนักงานขายต่างจังหวัด ถึงจะต้องมีรถยนต์ส่วนตัว - ไม่จำกัดวุฒิในทุกตำแหน่ง และอยากเติบโตไปพร้อมกับบริษัท