18 ก.ย. 64

พนักงานส่งเสริมไร่ (โรงงานราชสีมา กรีน สตาร์ช)

pin location
pin location

อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา

salary icon
salary iconตามโครงสร้างบริษัท
number of positions icon
number of positions icon1 อัตรา
1.ส่งเสริมการปลูกมันสำปะหลังด้านปริมาณและคุณภาพตามเป้าหมายที่กำหนด 2.การจัดทำโครงการการส่งเสริมการปลูกมันสำปะหลังได้ตามแผนงานและเป้าหมายที่กำหนด 3.จัดหาวัตถุดิบมันสำปะหลัง ทั้งปริมาณและคุณภาพ ตามเป้าหมายที่กำหนด 4.ประสานงานหน่วยงาน และเกษตรกรเพื่อส่งเสริม และจัดหาวัตถุดิบให้เพียงพอตามแผนการผลิต
 1. วุฒิการศึกษา ระดับ ปวส. สาขาพืชไร่ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 2. เพศชาย
 3. อายุ 25-35 ปี
 4. มีความสามารถในการเจรจาต่อรอง
 5. มีทักษะในการประสานงาน
 6. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
 7. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
 • สมัครผ่าน JobThai
 • สมัครผ่าน E-mail
 • นางสาวสุรีย์พัชญ์ ใกล้จันอัด
  บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
  99 ม.17 ต.ห้วยบง อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
  : 044-756-392 ต่อ 314
  ตำบลห้วยบง อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา