29 พ.ย. 64

เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล

pin location
pin location

อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ

salary icon
salary iconไม่ระบุ
number of positions icon
number of positions iconไม่ระบุ
• สรรหาบุคลากร พร้อมนัดสัมภาษณ์และคัดเลือกบุคลากรที่เหมาะสม • ตรวจสอบการบันทึกเวลาทำงานของพนักงาน และดูแลการลงบันทึกวันลาพนักงานและการเบิกสวัสดิการต่างๆของพนักงาน • ดูแลการรับ-ส่งเอกสาร HR ภายในและภายนอกบริษัทฯ ให้ถูกต้องและทันเวลา • ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานของพนักงานให้อยู่ในมาตรฐานเสมอ • พัฒนาด้านการฝึกอบรมพัฒนาบุคคลภายในองค์กร • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติม
 1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 2. มีประสบการณ์ด้านงานบริหารงานบุคคล 3 - 5 ปี
 3. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี (Word,Excel,Power Point,อื่นๆ)
 4. มีความรู้เกี่ยวกับงานบริหารบุคคลครบทั้งหมด (Payroll,Recruitment,HRM,HRD)
 5. มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน
 • สมัครผ่าน JobThai
 • สมัครผ่าน E-mail
 • ฝ่ายบุคคล
  บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
  เลขที่ 2 อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์ ชั้น 3 ถ.สุขุมวิท2
  แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
  ตำบลปากคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ