22 ต.ค. 64

Refrigeration Technician

pin location
pin location

หลายจังหวัด

salary icon
salary iconไม่ระบุ
number of positions icon
number of positions iconหลายอัตรา
• ควบคุมการทำงานของระบบทำความเย็นอุตสาหกรรม (ห้องเย็น) โดยเปิดและปิด เครื่องจักรให้เป็นไปตามมาตรฐานของอุณหภูมิ ประหยัดพลังงาน และปลอดภัย • ตรวจสอบและบันทึกค่าการทำงานของระบบคอมเพรสเซอร์ ถังน้ำยา ปั๊มน้ำยา และคอยล์เย็นต่าง ๆ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ปัญหา หรือ เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานต่าง ๆ • ดำเนินการซ่อมบำรุง เครื่องจักรและอุปกรณ์ ตามแผนงานบำรุงรักษา ให้อยู่ในมาตรฐานที่ดีเยี่ยม • นำเสอนวิธีการต่าง ๆ ในการปรับปรุง แก้ไข ขั้นตอนการบำรุงรักษา การซ่อมแซม เพื่อปรับปรุงขั้นตอนการทำงาน เพิ่มประสิทธิภาพ และลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุต่าง ๆ • สนับสนุนและช่วยเหลือทีมงานและเพื่อร่วมงาน ในการบรรลุการทำงานแบบเป็นทีมและสำเร็จร่วมกัน • บันทึกการใช้อะไหล่และวัสดุสิ้นเปลืองในการซ่อมบำรุงระบบทำความเย็น เพื่อให้สามารถบริหารค่าใช้จ่ายอย่างเหมาะสม • ปฏิบัติตามนโยบายในการทำงาน บันทึกงาน และ กฎระเบียบความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด • ตรวจสอบ ดูแลและอำนวยความสะดวกในการทงนาของผู้รับเหมา ให้เป็นไปตามมาตรฐานวิศวกรรมที่ดี ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ
  1. วุฒิการศึกษา ปวช ปวส หรือ สูงกว่า สาขาช่างระบบทำความเย็น ช่างไฟฟ้า ช่างยนต์ ช่างอิเลคโทรนิค ช่างกลโรงงานหรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  2. มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการทำงานของเครื่องจักร ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ ระบบทำความเย็นและสาขาซ่อมบำรุงได้
  3. ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ เพื่อสร้างการเรียนรู้ ระบบทำความเย็น ระบบไฟฟ้าควบคุม ความปลอดภัยในการทำงาน
  4. มีจิตสำนึกคุณภาพของอุณหภูมิสินค้า และความปลอดภัยในการทำงานของพนักงาน เพื่อร่วมงานและผู้รับเหมา
  5. มีใจรักในการบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และทักษะในการสื่อสารที่ดี
  6. มีความรู้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น เช่น MS Excel, Word เป็นต้น
  7. หากผ่านการควบคุมหรือซ่อมบำรุง ระบบทำความเย็นใหญ่ แบบแอมโมเนีย หรือใบรับรองการควบคุมการทำงานของระบบทำความเย็นที่ใช้สารทำความเย็นจากแอมโมเนีย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- ส่งใบสมัครทาง E-mail - สมัครผ่าน JobThai **เอกสารประกอบการสมัครงาน 1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2.สำเนาทะเบียนบ้าน 3.สำเนาวุฒิการศึกษา(Transcript) 4.ประวัติส่วนตัว(Resume CV) 5.รูปถ่ายหน้าตรง 1-2 นิ้ว(ไม่เกิน 6 เดือน)
Khun Phichit Mainut ( Nop )
บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Lotus/ โลตัส)
กรุงเทพฯ , ปทุมธานี , ขอนแก่น และสุราษฏร์ธานี
หลายจังหวัด