JobThai
24 มี.ค. 66

Technician ช่างซ่อมบำรุง โซน ธนบุรี

pin location
pin location

กรุงเทพมหานคร

salary icon
salary iconเงินเดือน 15,000-18,000 +ค่าความสามารถ 3,000(ได้หลังจากผ่านการประเมิน)
number of positions icon
number of positions iconหลายอัตรา
- ดูแลและซ่อมบำรุงรักษาระบบ ประปา ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ ภายในศูนย์ออกกำลังกาย ตามสาขาที่รับผิดชอบ - ดูแลและซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องออกกำลังกาย - ทำงานเป็นทีม
  1. เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
  2. จบการศึกษาระดับ ปวช. , ปวส. และปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า ซ่อมบำรุง
  3. มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการดูแล ซ่อมบำรุง ระบบไฟฟ้า ประปา แอร์ อย่างน้อย 2 ปี
  4. หากมีประสบการณ์ ทำงานสี งานเฟอร์นิเจอร์มาก่อน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  5. ขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่รถยนต์ มีรถยนต์ให้ใช้ในการปฏิบัติงาน
  6. สามารถทำงานเป็นกะได้ (มีค่ากะ)
  7. ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
ส่งประวัติย่อมาทาง E-mail
จิราภรณ์ HR
Fitness First
สำนักงานใหญ่ อาคารสาทรสแควร์
กรุงเทพมหานคร